Mensen achter buitenwijs

De missie van BuitenWijs:

BuitenWijs, samen sterk in NME.

BuitenWijs wil samen met scholen werken aan een duurzame toekomst.

BuitenWijs brengt mensen actief met het buiten in aanraking, zodat zij wijs omgaan met hun eigen leefomgeving.

De visie van BuitenWijs:

BuitenWijs wil scholen faciliteren met een hoogwaardig NME aanbod aansluitend op de kerndoelen van het Ministerie van OCW en duurzaamheidsdoelen. De laatstgenoemde doelen voorzien in de zorg van mensen voor natuur en milieu die de basis vormt voor ons bestaan op aarde. Duurzaamheid vraagt om een verandering in het denken en handelen van kinderen en hun ouders. Wij denken dat het onderwijs daarin een cruciale rol speelt. Leerkrachten van basisscholen zijn namelijk de belangrijkste ‘spelers’ als het gaat om de vorming van de ‘volwassenen van de toekomst’. Wij vinden het daarom van groot belang om leerkrachten te stimuleren en te ondersteunen bij het vormgeven van duurzaamheid in hun onderwijs.

Het motto van BuitenWijs:

Het succes van de vrijwilliger en de leerkracht is het succes van BuitenWijs.

De volgende mensen onderschrijven de missie , de visie en het motto van BuitenWijs en ondersteunen BuitenWijs:

 • Grietje van der Hoek (Nieuwegein)
 • Christel Postma (Houten)
 • Jacqueline van Delden (Lopik)
 • Annemarieke Holland (IJsselstein)
 • Alex de Bree ( Nieuwegein)
 • Marco Harms (Houten)
 • Marije Willems (IJsselstein)
 • Wethouder Marieke Schouten (Nieuwegein)
 • Wethouder Hilde de Groot (Houten)
 • Wethouder Johan van Everdingen (Lopik)
 • Wethouder Peter Bekker (IJsselstein)