NME – contactpersoon

Wat doet een NME contactpersoon?

Dat is natuurlijk voor elke school verschillend.
BuitenWijs heeft hierbij zeker wensen.

BuitenWijs wil graag goede contacten met de leerkrachten en bij elke school hebben graag een contactpersoon. De contactpersoon ontmoeten we tijdens de jaarlijkse uitreiking van de BuitenWijzer. De dan gegeven informatie kan dan aan alle leerkrachten door gegeven worden.

Ook om e.e.a. goed te regelen is het fijn voor ons om dezelfde NME-contactpersoon te hebben.

Mogelijke taken:
‘Doorgeefluik’ van informatie (site van BuitenWijs, e-mails, afspraken).
‘Coördinator’ van de boekingen: verzamelen van de gewenste lesmaterialen van het komende schooljaar en dit boeken op de NME-gids. Ook het in de gaten houden van de ophaaldata en terugbrengdata, zodat dit op een slimme manier verloopt. Dit kan met behulp van het te printen overzicht uit de bestelhistorie van de school.
‘Adviseur’ van lesmaterialen bij vragen van collega’s en mogelijk pleitbezorger van een inhoudelijke leerlijn op school, zodat er niet meer maar beter gewerkt wordt aan natuur en duurzaamheid.
‘Administrateur’ in de NME-gids: bijhouden schoolgegevens: van telefoonnummer school tot en met het doorgeven van de groepen met aantallen leerlingen.

Onze verwachting is deze taken per jaar ongeveer 10-15 uur kosten.