Catalogus
terugterug naar het overzicht

WATERBEHEER/ DROGE VOETEN DIGITAAL LESMATERIAAL

Het lespakket Droge Voeten bestaat uit 2 onderdelen:

- Waterbeheer en veiligheid
- Het verharde oppervlak

Waterbeheer en veiligheid is bedoeld om leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs in Zuid-Holland bewust te maken van het feit dat Nederland voor een groot gedeelte onder de zeespiegel ligt. De leerlingen leren dat er binnen Zuid-Holland met de waterschappen verschillende oplossingen zijn bedacht om mogelijke wateroverlast te lijf te gaan. Ook weten zij welke belangen een rol spelen bij deze oplossingen en kunnen zij hun mening verwoorden rondom dit thema.

Het verharde oppervlak is bedoeld om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Verharding van het oppervlak door o.a wegenbouw,  heeft gevolgenvoor het afvoeren van het regenwater. De leerlingen gaan inzien dat er verschillende oplossingen zijn om hiermee om te gaan.

Het Gemaal de Hoge Boezem heeft ook een leuke les voor groep 7 en 8 over Waterbeheer: Bezoek Gemaal Hoge Boezem

Doel:

Dit lespakket sluit aan bij het kerndoel:

48. Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Tijdsinvestering:

Beide lespakketten hebben 4 lessen van 45 min. 1 les is een excursie, deze les zal meer tijd in beslag nemen.

Organisatie
CNME de Zwanebloem / ODMH
Type
Materiaalzendingen
Niveau
groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw)
Periode
hele jaar
Kosten
gratis
Kerndoelen
Kerndoel 48: Omgang met water
Trefwoorden
waterveiligheid
waterkringloop
Informatie
Bekijk lesvoorbereiding
afbeelding