terugterug naar het overzicht
Duurzaamheid

PIETER DE PIER

De kinderen maken kennis met Pieter de Pier en zijn vriendjes de bodemdiertjes als pissenbed, duizendpoot en slak. Met de sokpop Pieter testen we wat hij lekkerder vindt: een afgevallen boomblaadje, of een plastic zakje? Het doet leerlingen inzien dat afval niet bestaat in de natuur, tenminste als  Pieter het lust.

Kan goed gebruikt worden naast de leskist Zwerfafval

Doel:

Leerlingen maken kennis met bodemdiertjes en hun nuttig werk als poruimers in de natuur. De kinderen raken op een speelse manier vertrouwd met het mysterieuze, boeiende en misschien ook wel enge bodemleven. Ze krijgen inzicht in wat gebeurt met verschillende soorten afval in de natuur en leren iets over afvalscheiding.

Tijdsinvestering:

Naar eigen inzicht

Organisatie
Centrum voor Natuur en Milieueducatie Hellendoorn
Type
Uitsluitend voor Hellendoorn
Niveau
groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5
Plaats
Op school
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Trefwoorden
afval
afvalopruimers
bodemdieren