terugterug naar het overzicht
Voeding

BOERDERIJ LESKIST

In onze gemeente zijn nog een groot aantal boerenbedrijven. Wat is er allemaal te zien en te doen op een boerderij? Welke dieren wonen er? De opzet van deze kist is de kinderen spelenderwijs vertrouwd te maken met de boerderij. Vooral de boerderijdieren, de werkzaamheden van de boer en boerderijdieren komen aan bod. 

Doel:

Aan de hand van materialen uit de leskist kunnen allerlei onderwerpen rond het thema de boerderij besproken worden.

Tijdsinvestering:

Naar eigen inzicht

Organisatie
Centrum voor Natuur en Milieueducatie Hellendoorn
Type
Uitsluitend voor Hellendoorn
Niveau
groep 1, groep 2
Plaats
Op school
Kerndoelen
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen
Trefwoorden
boerderij
boer
vee
dieren
stal