terugterug naar het overzicht
Energie

ENERGIE; NATUURLIJK DUURZAAM

Beschrijving van de leskist: Deze leskist gaat over duurzaam energiegebruik. De leerlingen leren hier wat duurzaam energiegebruik is en waarom duurzaam energiegebruik belangrijk is en wat zij hier zelf aan kunnen doen.

Duurzaam energiegebruik heeft twee aspecten: zuinig (=duurzaam) omgaan met energieduurzaam opgewekte energie gebruiken (zoals wind- en zonne-energie).

In deze leskist maken de leerlingen kennis met duurzame energie.

Doel:

De leerlingen gaan duurzamer en zorgvuldiger met energie om.

Tijdsinvestering:

Naar eigen inzicht maar zie hieronder een voorbeeld.

Les 1: Ordenen van bestaande kennis en ervaringen (45 minuten)

Les 2: Werkbladen maken over energiebesparing en het gebruik van duurzamen energie. (30 minuten)

Les 3: Proefjes doen rondom energiebesparing en duurzame vormen van energieopwekking. (30-60 minuten)

Les 4: Afsluitende les. (30-60 minuten)

Organisatie
Centrum voor Natuur en Milieueducatie Hellendoorn
Type
Uitsluitend voor Hellendoorn
Niveau
groep 7, groep 8
Plaats
Op school
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Trefwoorden
energie
duurzaam
duurzame energie.