terugterug naar het overzicht
Natuur

UILEN

Een bijzonder mooie leskist waarbij opgezette uilen meegeleverd worden: steenuil, kerkuil, ransuil en bosuil.

Verder bevat de kist:                                                   

- een lesbrief, boeken/werkbladen                               
- braakballen (15 stuks)- voldoende voor een hele klas (per tweetallen)
- determineer spulletjes

Praktisch alle scholen hebben hiervan de afgelopen jaren gebruik gemaakt, zodat tekst en uitleg eigenlijk overbodig is.

Doel:

Leerlingen leren meer over uilen en het gedrag van uilen.

Tijdsinvestering:

Naar eigen inzicht.

Organisatie
Centrum voor Natuur en Milieueducatie Hellendoorn
Type
Uitsluitend voor Hellendoorn
Niveau
groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Plaats
Op school
Kerndoelen
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Trefwoorden
uilen
braakballen