terugterug naar het overzicht
Natuur

WANDELENDE TAKKEN

Met wandelende takken in de klas, bent u verzekerd van belangstelling voor deze bijzondere camouflage dieren die sterk lijken op dorre bladeren of takjes. Tijdens het hele schooljaar kunt u weer wandelende takken bij ons lenen.Het biedt een uitstekende gelegenheid een kringgesprek te houden over kenmerken, gedrag etc.. 

Doel:

Leerlingen leren meer over wandelende takken.

Tijdsinvestering:

Naar eigen inzicht.

Organisatie
Centrum voor Natuur en Milieueducatie Hellendoorn
Type
Uitsluitend voor Hellendoorn
Niveau
groep 5, groep 6
Plaats
Op school
Kerndoelen
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen
Trefwoorden
wandelende tak
tak
wandelende
wandelende tak in de klas