terugterug naar het overzicht
Duurzaamheid Natuur

BUITEN KIJKEN

Voor jonge is de schoolomgeving vaak een belangrijke omgeving.De kist is voorzien van vele materialen om de schoolomgeving te verkennen.

Er zijn verschillende thema's en over elk thema is er een lesbrief met daarin een beschrijving welke materialen u per onderwerp nodig heeft en hoe u het beste te werk kunt gaan.

Doel:

Een aantal aspecten van de flora en fauna in de schoolomgeving wordt door middel van speelse werkvormen nader bekeken.

Tijdsinvestering:

Naar eigen inzicht

Verdere benodigdheden:

Filmpjes van het internet

Organisatie
Centrum voor Natuur en Milieueducatie Hellendoorn
Type
Uitsluitend voor Hellendoorn
Niveau
groep 1, groep 2, groep 3, groep 4
Kerndoelen
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen
Trefwoorden
zintuigen
het weer
de bodem, vogels, bodemdieren, planten, kabouterpad