terugterug naar het overzicht
Duurzaamheid Natuur

RAAR MAAR WAAR

'Natuur, Wetenschap en Techniek’- Raar maar Waar

Dit was het thema van de kinderboekenweek 2015.  Veel kinderen hebben toen aan het gezamenlijke programma van Staatsbosbeheer, IVN en CNME meegedaan. Dit was toen een groot succes waarna is besloten er een leskist van te maken.

De opdrachten vinden zowel binnen als buiten plaats. Door middel van diverse spelvormen en proefjes doen de kinderen zelf allerlei ontdekkingen en leren ze over uitvindingen uit de natuur, wetenschap en techniek.             Zij leren over de verbinding tussen natuur en techniek. Bijvoorbeeld: de natuur als uitvinder van de camouflage en de radar.

Kortom een boeiend, interessant, leuk én leerzaam programma.

Doel:

Door middel van diverse spelvormen en proefjes doen de kinderen allerlei ontdekkingen en leren ze over uitvindingen uit de natuur, wetenschap en techniek. Zij leren over de verbinding tussen natuur en techniek. 

Tijdsinvestering:

Naar eigen inzicht

Organisatie
Centrum voor Natuur en Milieueducatie Hellendoorn
Type
Uitsluitend voor Hellendoorn
Niveau
groep 5, groep 6
Kerndoelen
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Kerndoel 42: Natuurkundige verschijnselen
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Trefwoorden
inzicht
natuur
dieren
planten
technische oplossingen