Catalogus
//end if youtubeid
terugterug naar het overzicht

LESKIST NIEUWE WILDERNIS

De spectaculaire natuurfilm De Nieuwe Wildernis gaat over een jaar in het bijzondere natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dit gebied staat model voor de nieuwe visie op natuurontwikkeling en natuurbeheer in Nederland: laat de natuur het ritme bepalen. De film richt zich op de cyclus van het leven en de samenhang van alle natuurlijke processen.

De film vormde een unieke aanleiding voor de ontwikkeling van landelijk educatief lesmateriaal voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Waarom? Omdat we graag willen dat de leerlingen zich, net als wij, over de natuur verwonderen. De natuurbeelden bieden pure schoonheid, maar ook dramatiek en echte wildernis. In de toekomst zullen aanvullende educatieve middelen verschijnen, ook voor andere doelgroepen.

De site www.denieuwewildernis.nl/indeklas is het startpunt van het lesmateriaal. Speciaal voor het onderwijs gemaakte clips vormen de basis van de site. Met de clips en de bijbehorende werkbladen breiden de leerlingen hun kennis uit over de samenhang, variëteit en dynamiek van de natuur.

Doel:

- Leerlingen weten wat het begrip nieuwe wildernis inhoudt;

- Leerlingen weten wat een ecosysteem is;

- Leerlingen weten enkele kenmerken van de drie hoofd-figuren uit de film.

Organisatie
CNME de Zwanebloem / ODMH
Type
Leskisten
Niveau
groep 6, groep 7, groep 8
Periode
hele jaar
Kosten
€12,50 incl. BTW
Kerndoelen
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 46: Dagritme en seizoenen
Trefwoorden
landschap
natuur
afbeelding