<< terug naar het overzicht

Opgezette vogels

Veel mensen en kinderen zijn dol op vogels. Omdat je ze mag voeren, zoals koolmeesjes in de winter. Omdat ze stoer zijn, zoals uilen en roofvogels. Omdat ze bij Amsterdam horen, zoals de duiven op de Dam.
Maar om ze van dichtbij te bekijken, dat valt vaak niet mee.
De opgezette vogels die u bij ANMEC kunt lenen, blijven gelukkig wel heel rustig zitten.
 

U kunt maximaal 6 dieren tegelijk reserveren.

Tip:
Reserveer ook verrekijkers en zoekkaarten en ga op zoek naar echte vogels bij u in de buurt. Wie ziet ze als eerste vliegen?

Te leen:

 • Blauwe reiger 3 beschikbaar
 • Boomklever 2 beschikbaar
 • Duif: Holenduif 1 beschikbaar
 • Duif: Stadsduif 3 beschikbaar
 • Duif: Stadsduif (rood) beschikbaar
 • Eend: Bergeend 1 beschikbaar
 • Eend: Kuifeend (mannetje) 1 beschikbaar
 • Eend: Pul 1 beschikbaar
 • Eend: Slobeend (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Eend: Wilde eend (mannetje) 2 beschikbaar
 • Eend: Wilde eend (vrouwtje) 2 beschikbaar
 • Ekster 3 beschikbaar
 • Fazant (mannetje) 1 beschikbaar
 • Fazant (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Fuut (halfvolwassen) 1 beschikbaar
 • Gaai 3 beschikbaar
 • Gekraagde Roodstaart 1 beschikbaar
 • Goudhaantje 1 beschikbaar
 • Goudvink (mannetje) 1 beschikbaar
 • Graspieper 1 beschikbaar
 • Grauwe vliegenvanger 1 beschikbaar
 • Groenling 2 beschikbaar
 • Groene specht 2 beschikbaar
 • Grote zaagbek 1 beschikbaar
 • Halsbandparkiet 2 beschikbaar
 • Houtsnip 2 beschikbaar
 • IJsvogel 2 beschikbaar
 • Jan van Gent (juveniel) 1 beschikbaar
 • Kauw 2 beschikbaar
 • Keep (mannetje) 1 beschikbaar
 • Keep 1 beschikbaar
 • Kievit 1 beschikbaar
 • Kneu (mannetje) 1 beschikbaar
 • Koperwiek 1 beschikbaar
 • Kramsvogel 1 beschikbaar
 • Kwartel 1 beschikbaar
 • Lepelaar 1 beschikbaar
 • Meerkoet 4 beschikbaar
 • Mees: Koolmees 2 beschikbaar
 • Mees: Matkopmees 1 beschikbaar
 • Mees: Pimpelmees 2 beschikbaar
 • Mees: Pimpelmees (juveniel) 1 beschikbaar
 • Mees: Staartmees 1 beschikbaar
 • Meeuw: Kleine Mantelmeeuw 1 beschikbaar
 • Meeuw: Kokmeeuw 2 beschikbaar
 • Meeuw: Stormmeeuw 1 beschikbaar
 • Meeuw: Zilvermeeuw (zomerkleed) 1 beschikbaar
 • Meeuw: Zilvermeeuw (juveniel) 1 beschikbaar
 • Merel (juveniel) 1 beschikbaar
 • Merel (mannetje) 3 beschikbaar
 • Merel (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Middelste Zaagbek 1 beschikbaar
 • Mus: Huismus (mannetje) 4 beschikbaar
 • Mus: Huismus (vrouwtje) 5 beschikbaar
 • Mus: Ringmus 2 beschikbaar
 • Patrijs 1 beschikbaar
 • Pestvogel 1 beschikbaar
 • Pul (tamme gans) 4 beschikbaar
 • Roek 1 beschikbaar
 • Roodborstje 1 beschikbaar
 • Scholekster 2 beschikbaar
 • Spotvogel 1 beschikbaar
 • Spreeuw 3 beschikbaar
 • Spreeuw (voorjaarskleed) 1 beschikbaar
 • Spreeuw (winterkleed) 2 beschikbaar
 • Tureluur 1 beschikbaar
 • Veldleeuwerik 2 beschikbaar
 • Vink (mannetje) 1 beschikbaar
 • Visdiefje (juveniel) 1 beschikbaar
 • Waterhoen 3 beschikbaar
 • Waterhoen (juveniel) 1 beschikbaar
 • Waterral 1 beschikbaar
 • Watersnip 1 beschikbaar
 • Winterkoning 1 beschikbaar
 • Wulp 1 beschikbaar
 • Zanglijster 2 beschikbaar
 • Zwaluw: Boerenzwaluw 2 beschikbaar
 • Zwaluw: Huiszwaluw 1 beschikbaar
 • Zwaluw: Gierzwaluw (in vlucht) 1 beschikbaar
 • Zwaluw: Gierzwaluw (zittend) 2 beschikbaar
 • Zwarte Kraai 2 beschikbaar
 • Zwartkoptuinfluiter 1 beschikbaar

Opmerkingen

Meer weten over ANMEC? Kijk op onze website www.anmec.nl.

Inhoud

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

Leverancier
ANMEC
Type
Lesmateriaal
Thema
dieren
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 1 t/m 8
Periode
het gehele jaar
Plaats
Materiaal te reserveren bij de Natuurmediatheek ANMEC