<< terug naar het overzicht

Plastic soep is linke soep

Plastic soep = linke soep is een lesproject over plastic, bioplastic, microplastics in verzorgingsproducten en het handelingsperspectief voor kinderen om iets te doen tegen de plastic soep. Het project bestaat uit 4 lessen.

Het project begint met het ophalen van voorkennis over plastic, het productieproces en het probleem van de plastic soep. De les sluit af met een bruggetje naar een duurzamer alternatief: biobased plastics. In de volgende les staan bioplastics centraal. De leerlingen tonen zetmeel aan in verschillende producten en maken zelf bioplastic. In les 3 leren de leerlingen wat microplastics zijn en onderzoeken zij verschillende verzorgingsproducten op de aanwezigheid daarvan. Ook maken ze zelf een scrub van biologisch afbreekbare ingrediënten. In de laatste les denken de leerlingen na over wat zij kunnen doen tegen de groei van de plastic soep en verwerken zij wat ze geleerd hebben in een poster.

De leskist bevat een handleiding met uitgewerkte lesbeschrijvingen, opdrachtkaarten, kopieerbare werkbladen en alle materialen voor het doen van de proefjes. Er is voldoende materiaal om te werken in kleine groepjes.

De leerlingen:

  • ontdekken dat er zetmeel zit in meelsoorten die afkomstig zijn van aardappel, maïs, rijst en tarwe.
  • ontdekken / lerendat er alternatieve, groene grondstoffen zijn voor plastic.
  • leren wat de voor- en nadelen en eigenschappen zijn van (bio)plastic.
  • leren dat bioplastic geen afval is.
  • tonen aan dat er in sommige verzorgingsproducten microplastics zitten die via het afvoerputje in de zee terecht komen.
  • verwerken de opgedane informatie door het maken van een poster.
  • denken na over hun handelingsperspectief.

Intussen gaan de ontwikkelingen op gebied van onderzoek naar plastic soep en manieren om het tegen te gaan door. Voor De Wereld Van Morgen zette een aantal zaken op een rij: https://www.voordewereldvanmorgen.nl/plastic-afval  

Doel

Leren over Plastic Soep, ervaringen opdoen met bioplastics en microplastics en nadenken over jouw eigen handelingsperspectief om de plastic soep in zee tegen te gaan.

Opmerkingen

Meer weten over ANMEC? Kijk op onze website www.anmec.nl.

Inhoud

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

Leverancier
ANMEC
Type
Lesmateriaal
Thema
afval, burgerschap, duurzaamheid, milieu, natuur, planten, water
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 7, groep 8
Periode
het gehele jaar
Plaats
Materiaal op te halen bij het ANMEC
Informatie
Bekijk bestanden