Zoek in ons aanbod

Doelgroep

Thema

Soort

Downloads

Informatie

Voor de leerkracht


Inschrijfformulier

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

terug‹ terug

Papier, overal en altijd?

We gebruiken steeds minder papier, toch kom je er dagelijks mee in aanraking. Denk maar aan kranten en reclamefolders, verpakkingen, brieven, toiletpapier, boeken, kopieerpapier, papiergeld enz. Ook kinderen komen al vroeg met papier in aanraking bij het lezen, tekenen, schilderen, knippen en vouwen.  

Het onderwerp Papier is om meerdere redenen interessant om mee aan de slag te gaan:

  • Door van oud papier nieuw papier te maken wordt het begrip kringloop heel inzichtelijk.

  • Papier is, naast energie, water en afval (in de klas), een duurzaamheidsthema waar leerlingen dagelijks mee te maken hebben. Ze kunnen zelf een bijdrage leveren door het besparen, inzamelen en hergebruiken van oud papier.

  • Het onderwerp ‘papier maken’ is uitgewerkt in 2 verschillende didactische werkvormen:

    • In handleiding A wordt een reguliere werkvorm beschreven. Er zijn twee lessen uitgewerkt over papier en papier maken die wat meer traditioneel zijn, maar zeker waardevol en waardenvormend.  Les 1 gaat over het maken van papier. Dit is de basisles. Ter verdieping kan les 2 uitgevoerd worden. Hierbij wordt ingegaan op de geschiedenis van papier en denken leerlingen na over het huidige en toekomstige gebruik van papier..

    • Omdat het maken van kringlooppapier zich goed leent  voor de didactiek van het Onderzoekend en Ontwerpend leren is deze didactiek uitgewerkt in handleiding B. De leerlingen doen onderzoek naar de wijze waarop het beste papier gemaakt kan worden..

Doelgroep:

groep 5, groep 6

Thema:

afval,

Tijdsinvestering:

Benodigde tijd is afhankelijk van de keuzes die je maakt:

Ga je aan de slag met Handleiding A: 1 - 2 lessen

Ga je aan de slag met Handleiding B: 2 - 7 lessen

Opmerkingen:

Het papier maken kan in de klas, maar het veroorzaakt wel wat 'rommel'. Het kan bij mooi weer ook buiten of zoek een plek op in de school wat het nat mag worden.

Type
Leskisten
Periode
hele schooljaar
Plaats
op school, leslokaal en/of ruimte waar lekker geknoeid mag worden
Kosten
9,75
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Domeinen
Afval
Trefwoorden
papier
papier maken
recyclen
afvalscheiden
Informatie
Bekijk lesvoorbereiding