Catalogus
terugterug naar het overzicht

WATER EN KLIMAAT IN JOUW STRAAT LESPAKKET

Water & Klimaat in jouw straat is in Nederland het eerste lespakket dat leerlingen van de basisschool leert wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering. Want het klimaat verandert; het gaat harder regenen, we krijgen vaker wateroverlast en de zomers worden heter en droger. Leerlingen ontdekken welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen én wat zij zelf, hun school en hun omgeving kunnen doen om minder wateroverlast en hittestress te hebben door het veranderende klimaat. Want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om ook in de toekomst de voeten droog te houden.

Het lespakket over water- en klimaatadaptatie is geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het maakt kinderen bewust van het veranderende klimaat. Delfland stelt dit lespakket gratis beschikbaar aan iedereen die ermee aan de slag wil. Alle basisscholen kunnen kosteloos gebruikmaken van het lespakket. Het bestaat uit lesmateriaal wat de docent zelf kan gebruiken voor praktijklessen voor groep 6, 7 en 8 en is te downloaden op: www.waterklimaatles.nl.

Type
Overige
Niveau
groep 6, groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw)
Periode
hele jaar
Domeinen
klimaat
water