<< terug naar het overzicht

Kriebelbeestjes en slakken

In en op de grond om ons heen leven talloze kleine diertjes. Al die kleine beestjes zijn de moeite waard om te bekijken. Veel van deze diertjes zijn te vinden rond de school onder bijvoorbeeld een steen, onder bladeren of in boombast. Met deze les leren de leerlingen meer over dit soort insecten en andere kriebelige geleedpotigen en wormen.
Naast de hele kleine dieren krijgen ook de slakken in de les aandacht.

Doel:

Na de les:

  • kunnen leerlingen enkele kriebelbeestjes herkennen
  • kunnen leerlingen de namen van enkele kriebelbeestjes lezen
  • kunnen leerlingen de woonplaats van enkele kriebelbeestjes beschrijven
  • zien leerlingen kriebelbeestjes eerder als interessant dan eng
  • kunnen leerlingen de belangrijkste functie van bodemdiertjes benoemen
Type
Lessen in het Natuurcentrum
Niveau
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, groep 1 t/m 8, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen
Plaats
In het Natuurcentrum
Uitvoering door
Docent of gastles in het Natuurcentrum
Kosten
€ 175,00 (inclusief BTW)
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen