<< terug naar het overzicht

Fossielen: De schatkist van Eli Heimans

Een ware schatkist vol fossielen uit belangrijke geologische periodes, illustratief voor de ontwikkeling van het leven op aarde mét een bijbehorend boek waarin voor de hand liggende vragen beantwoord worden en een docentenhandleiding met suggesties voor vier lesopdrachten.

Fossielen
De fossielen in de kist komen uit de tijdperken Cambrium, Ordovicium, Siluur, Devoon, Carboon, Jura, Krijt, Tertiair (Eoceen en Mioceen) en Kwartair (Plioceen of Pleistoceen).

Boek
Per fossiel zijn de naam, de vindplaats, de ouderdom en enkele bijzonderheden aangegeven. De schatkist kan worden gebruikt ter ondersteuning van educatieve activiteiten bij de behandeling van de evolutie van het leven op aarde tijdens het Paleozoicum, het Mesozoicum en het Kenozoicum. Daartoe zijn van alle periodes van het leven op aarde reconstructietekeningen met onderschrift opgenomen, die gebaseerd zijn op de website www.geologievannederland.nl van Naturalis. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen, is dit ook gedaan voor de periodes waaruit er geen fossielen voor de schatkist beschikbaar waren.

Antwoord op basale fossielen vragen
Vermoedelijk worstelt menige potentiele gebruiker van de schatkist nog met belangrijke basale vragen waarop hij of zij geen antwoord weet. Daarom worden in het bijbehorende boek eerst die vragen beantwoord. Goede informatie over die basale vragen is ook te vinden op vele websites.

Docentenhandleiding en lesopdrachten
In de schatkist is ook een docentenhandleiding opgenomen, met didactische suggesties voor het gebruik van de schatkist. Op de bijgevoegde USB-stick staat niet alleen de digitale versie van dit boek, maar ook een bestand genaamd “suggesties voor de docenten”, met vier mogelijke lesopdrachten.

Doel

De schatkist kan worden gebruikt ter ondersteuning van educatieve activiteiten bij de behandeling van de evolutie van het leven op aarde tijdens het Paleozoïcum, het Mesozoïcum en het Kenozoïcum.

Opmerkingen

Meer weten over ANMEC? Kijk op onze website www.anmec.nl.

Leverancier
ANMEC
Type
Lesmateriaal
Thema
dieren, landschap, milieu, planten
Niveau
voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen
Plaats
Materiaal op te halen bij het ANMEC