<< terug naar het overzicht

De bosatlas van de duurzaamheid

Deze Bosatlas geeft in overzichtelijke en kleurrijke kaarten en infographics inzicht in duurzaamheid en duurzame ontwikkeling in Nederland. Via de thema's klimaat, energie, grondstoffen, natuur, water, industrie, voedsel, vervoer, gebouwen en steden schetst de atlas de uitdagingen die er zijn, hoe duurzaam Nederland is, welk effect duurzame ontwikkelingen reeds hebben gehad en welke duurzame ontwikkelingen worden voorzien. De atlas switcht daarbij vloeiend tussen diverse schaalniveaus om enerzijds Nederland in wereldperspectief te plaatsen en anderzijds regionale verschillen en ontwikkelingen binnen Nederland te tonen. De introducerende en begeleidende teksten bij de kaarten en de infographics zijn zeer toegankelijk geschreven en zorgen ervoor dat de atlas voor een brede doelgroep geschikt is, als naslagwerk, maar ook voor onderwijsdoeleinden. Fraaie (lucht)foto's en een trefwoordenregister completeren de atlas. De atlas sluit prima aan op de reguliere Bosatlas en de eerder verschenen thematische Bosatlassen van Ondergronds Nederland, Klimaat, Nederland Waterland, Energie en Voedsel. Actueel thema, voor volwassenen en goede lezers vanaf ca. 15 jaar.
Bron Drs. E.L. Poppe

Doel

Het laten zien van effecten die de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft.
Leren over klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, het verlies aan biodiversiteit en het tekort aan zoetwater.
Leren over internationale afspraken.
Leren over concrete maatregelen voor burgers, overheden en bedrijven die de voetafdruk kunnen verkleinen.

Opmerkingen

Meer weten over ANMEC? Kijk op onze website www.anmec.nl.

Inhoud

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

Leverancier
ANMEC
Type
Boeken
Thema
afval, biodiversiteit, duurzaamheid, energie, klimaat, milieu, natuur, techniek, verkeer en vervoer, voeding, water
Niveau
groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen