terugterug naar het overzicht

WATER LEEFT! OP DE BLIJDE WEI

In de sloot krioelt het van leven. De hoeveelheid diertjes en de gevarieerdheid daarvan, zegt iets over de kwaliteit van het water. In deze les doen de leerlingen slootonderzoek om er achter te komen of de sloot een 'gezonde' leefomgeving voor de dieren is. Ze doen proefjes naar de temperatuur, helderheid en zuurgraad van het water. Ze vangen en determineren waterdiertjes die in de sloot leven. Bij de sloot werken ze aan de vragen van een werkblad.

Van de gevangen diertjes nemen ze er een paar mee naar het onderzoekslokaal op het lescentrum. Daar worden enkele diertjes onder een microscoop bekenen en verder onderzocht. 

Doel:

Na afloop van de les:

Weten de leerlingen dat zonder water geen leven mogelijk is en dat in de natuur alles met elkaar samenhangt.

Kunnen ze aan de hand van metingen de kwaliteit van het water onderzoeken en hier een oordeel over vormen en kunnen ze onderzoeken hoe verschillende waterdieren ademhalen.

Weten ze dat je door het natuurlijk evenwicht te verstoren het voortbestaan van planten en diersoorten bedreigt.

Kunnen ze op eigen niveau een experiment of onderzoek uitvoeren.

Tijdsinvestering:

75 minuten

Verdere benodigdheden:

Deze les wordt gedeeltelijk buiten  gegeven. Informeer de ouders tijdig dat de leerlingen extra warme kleding aantrekken. Extra begeleiders zijn welkom maar niet noodzakelijk bij deze les.

Leslocatie

De Blijde Wei – Prins Alexander
Bergse Linker Rottekade 435
3069 LV Rotterdam
T: 010-4567616
E: educatieblijdewei@natuurstad.nl
Educatief medewerker(s):
Eefje 06-14644392

Zet uw navigatie voor zowel openbaarvervoer als auto op Kikkerpad, Rotterdam.
Bezoekers parkeren bij de houten kip vooraan het Kikkerpad en lopen vervolgens 300 meter naar de boerderij.
Het Kikkerpad is alleen opengesteld voor leveranciers en invaliden-parkeerkaarthouders.

Opmerkingen:

Deze les vindt plaats in Periode 2 - november t/m december 2022

Organisatie
Natuurstad Rotterdam
Type
Lessen
Niveau
groep 7, groep 8, speciaal onderwijs
Periode
Periode 2 - november t/m december 2022
Plaats
De Blijde Wei - Bergse Linker Rottekade 435, 3069 LV Rotterdam, T: 010-4567616 E: educatieblijdewei@natuurstad.nl
Kosten
Elke school in Rotterdam mag per groep 1 gratis les volgen. Wilt u met uw groep meer lessen volgen, of ligt uw school buiten de gemeente Rotterdam, dan worden er kosten in rekening gebracht.
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen
Domeinen
Mens en Samenleving
Natuur en Techniek
Trefwoorden
sloot, slootonderzoek, slootdiertjes, geelgerande watertor, waterspin, vis, poelslak , schepnet, emmer, kieuwen, schaatsenrijder, larve, muggenlarve, insect, bootsmannetje, libelle, kikker
afbeelding