<< terug naar het overzicht

Sarah´s Wereld

'Sarah's Wereld'  is een fantasierijk spel voor groep 7 en 8. Leerlingen maken kennis met de 11-jarige Sarah, van wie ze brieven krijgen. Via Sarah komen de kinderen met tal van situaties in aanraking die hen aanzetten tot nadenken over het eigen handelen in relatie tot de leefomgeving. 

Sarah's Wereld sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. 

Doel:

Na de lessen uit deze leskist:

  • zijn de leerlingen zich bewust van het bestaan van de ‘ecologische rugzak’ in hun eigen leefwereld en op mondiaal niveau
  • kunnen de leerlingen uitleggen wat de ‘ecologische rugzak’ is
  • baseren de leerlingen hun gedrag en beslissingen op wat ze weten van de ‘ecologische rugzak’ van producten, op school en thuis
  • kunnen de leerlingen hun eigen werkdefinitie van het begrip duurzaamheid geven, gebaseerd op wat ze in de lessen hebben geleerd en gedaan
Type
Lessen in het Natuurcentrum
Niveau
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, groep 7, groep 8
Periode
Hele jaar
Plaats
Natuurcentrum
Uitvoering door
Gastdocent
Kosten
Gorinchem € 19,00 / Regio € 32,00 (inclusief BTW)
Kerndoelen
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Kerndoel 37: Waarden en normen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 49: Spreiding van bevolking en landschap
Kerndoel 50: Kaart en atlas