<< terug naar het overzicht

Puinruimers

In deze lesmethode worden kinderen aan de hand van ‘Ontwerpend Leren’ geprikkeld om hun creativiteit in te zetten, samen te werken en gestimuleerd om “out of the box” te denken.

De lessenserie “Puinruimers” is beschikbaar gesteld door de gemeente en verkent met leerlingen op een actieve manier het afvalprobleem in Amsterdam. In de lessen ontdekken ze hoe ze zelf bij kunnen dragen aan een schonere stad. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen en scheiden van afval.  

De lessen zijn ingedeeld op thema, te beginnen bij afval en zwerfafval, waarna er verder ingegaan wordt op het voorkomen en scheiden van afval. Tenslotte worden leerlingen uitgedaagd om zelf oplossingen te verzinnen voor het afvalprobleem. In de lessen van Puinruimers maken we gebruik van de Design-athon methode. In design-athon ontwerpen, bouwen en presenteren leerlingen oplossingen voor sociale problemen in de wereld.

In dit lespakket vind je als leerkracht alle presentaties, werkbladen en andere informatie om snel en zonder veel voorbereiding aan de slag te kunnen met dit onderwerp!

Doel

Het programma is modulair opgebouwd, iedere les kan ook los worden uitgevoerd.

Les 1:

 • Leerlingen weten het verschil tussen afval en zwerfafval.
 • Leerlingen weten over het recyclen van plastic en papier.
 • Leerlingen kunnen oplossingen bedenken om zwerfafval te voorkomen.
 • Leerlingen zijn gemotiveerd om zelf iets te doen aan het afvalprobleem.

Les 2:

 • Leerlingen zijn bekend met de ideeën van de Ladder van Lansink, waardoor:
 • Leerlingen beseffen dat afval waarde heeft (afval = grondstof)
 • Leerlingen weten dat voorkomen van afval, hergebruik, recycling en verbranding manieren zijn om met afval om te gaan.
 • Leerlingen kunnen de verschillende manieren van omgaan met afval indelen in volgorde van milieu-impact.
 • Leerlingen kunnen manieren verzinnen om afval te voorkomen.

Les 3:

 • Leerlingen kunnen de verschillende afvalstromen herkennen.
 • Leerlingen kunnen oplossingen bedenken om de recycle-cyclus te versterken.
 • Leerlingen kunnen een systeem bedenken om andere leerlingen te motiveren hun afval te scheiden.

Les 4:

 • De leerlingen begrijpen hoe je afval kunt voorkomen.
 • De leerlingen zijn bereid zich in te zetten om afval te voorkomen.
 • Leerlingen zetten hun creativiteit in om een manier te bedenken om anderen aan te moedigen om het maken van afval te voorkomen.

Inhoud

Basisscholen uit Amsterdam en leden van de NatuurMEdiatheek vragen we nadrukkelijk hun bestelling via deze site te plaatsen. Overige belangstellenden kunnen hun bestelling downloaden via 'Bekijk lesvoorbereiding'. 

Wat zit er in het pakket

 • 1 handleiding voor alle lessen in PDF
 • 4 presentaties in PDF (les 1 t/m 4)
 • Zwerfiebingo kaart afbeelding (les 1)
 • Idee-werkblad: Afval in de klas (les 2)
 • Docent versie idee-werkblad (les 2)
 • Schetsblad (les 2)
 • Idee-werkblad: Afval scheiden op school! (les 3)
 • Kaarten ‘ladder van lansink-spel’ (les 4)

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

Leverancier
ANMEC
Type
Projecten
Thema
afval, milieu
Niveau
groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Informatie
Bekijk lesvoorbereiding