<< terug naar het overzicht

Wonderwel, van afval tot grondstof groep 4 t/m 8

De lessen richten zich op het onderzoekend leren, het verwonderen, en sluiten perfect aan bij de belevingswereld van kinderen.

In de lessenserie wonderwel (3 lessen) maken de leerlingen op onderzoekende wijze kennis met de grondbeginselen van duurzame afvalverwerking. De nadruk ligt op de manier waarop ons afval verwerkt wordt in heden, verleden en in de toekomst. Ze worden enthousiast gemaakt om zelf actief bij te dragen aan een wereld zonder afval. Deze serie is gemaakt is samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Alle lessen beginnen met verwondering. Leerlingen worden geconfronteerd met een voorwerp of een proefje in combinatie met een prikkelende vraag die een vanzelfsprekendheid ter discussie stelt en kinderen aanzet tot nadenken. Zo verwonderen leerlingen zich over de vraag of er ook afval zou zijn zonder mensen? Of wat er gebeurt met hun vuilniszak nadat die op straat is gezet. Door de verwondering worden leerlingen geactiveerd om zelf na te denken en intrinsiek gemotiveerd om op zoek te gaan naar meer informatie.

Doel

Oriëntatie op jezelf en op de wereld OJW:

- Mens en samenleving: 39
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

- Natuur en techniek: 44
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

- Natuur en techniek: 45 
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Les 1 doel:
- Leerlingen begrijpen het begrip kringloop.
- Ze begrijpen waarom er in de natuur geen afval bestaat.

Les 2 Doel:
- Leerlingen begrijpen dat je met recyclen grondstoffen uit afval in de kringloop houdt.
- Ze leren hoe van restafval elektriciteit wordt gemaakt.
- Ze ontwikkelen respect voor mensen die zorgen voor de afvalverwerking.
- Ze bedenken hoe ze zelf kunnen zorgen voor minder afval thuis en op school.

Les 3 doel:
- Leerlingen begrijpen het belang van goed nadenken over een productontwerp om afval te voorkomen.
- Leerlingen bedenken een actie om bij te dragen aan een wereld zonder afval en voeren die uit.

Inhoud

Basisscholen uit Amsterdam en leden van de NatuurMEdiatheek vragen we nadrukkelijk hun bestelling via deze site te plaatsen. Overige belangstellenden kunnen hun bestelling downloaden via 'Bekijk lesvoorbereiding'. 

Wat zit er in het pakket

  • 1 handleiding voor alle lessen in PDF
  • 1 presentatie voor alle lessen in PDF
  • 9 bijlagen in PDF

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

Leverancier
ANMEC
Type
Projecten
Thema
afval, milieu
Niveau
groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Informatie
Bekijk lesvoorbereiding