<< terug naar het overzicht

(Zwerf)afvallessen voortgezet onderwijs

Deze lessenreeks bestaat uit twee lessen:

1. De impact van zwerfafval

2. De waarde van afval

Beide lessen bestaan uit een theoretisch deel van 40 minuten en een praktijkopdracht van 40 minuten.

Tijdens deze lessen krijgen leerlingen de kans om te werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden probleemoplossend denken, samenwerken, informatievaardigheden en communiceren.

1. De Impact van zwerfafval

In het eerste deel van de les wordt aan de hand van foto’s getoond wat zwerfafval precies is en wat de gevolgen hiervan zijn. Er wordt met name ingezoomd op de problemen die zich in stedelijke gebieden voordoen rondom zwerfafval, waaronder de toenemende rattenpopulatie. Voorbeelden worden toegespitst op de eigen omgeving van de leerlingen, namelijk de stad Amsterdam.

Daarnaast wordt een aantal initiatieven gepresenteerd die zwerfafval in het water en op straat moeten voorkomen of beperken. In het praktijkdeel van de les gaat u met de klas naar buiten om zwerfafval in de buurt op te ruimen. Doe dit aan de hand van de opdrachten op het werkblad.

2. De waarde van afval

In het eerste deel van de les wordt aan de hand van foto’s uitgelegd welk afval in welke bak ingeleverd moet worden en wat er na het inleveren mee gebeurt. Ook wordt ingegaan op de reden waarom afval scheiden zo belangrijk is. Het Afvalpunt speelt een belangrijke rol in afval scheidingen recycling. Aan de hand van een aantal korte filmpjes maken de leerlingen kennis met het Afvalpunt. In het praktijkdeel van de les gaat u met de klas naar buiten om verschillende soorten van afvalinzameling in de buurt te onderzoeken. Doe dit aan de hand van de opdrachten op het werkblad.

Modulair inzetbaar

Hoewel de lesonderdelen worden gepresenteerd in een statische volgorde zijn de verschillende onderdelen ook modulair inzetbaar. De docent kan zelf kiezen welke activiteiten hij/zij in wil zetten en hoe, om zijn of haar klas op maat te bedienen en een zo groot mogelijke impact te hebben.

Doel

Leerlingen kunnen uitleggen hoe ze met afval om moeten gaan en waarom het zo belangrijk is om minder afval te maken en goed te scheiden.

Les 1: Amsterdamse leerlingen zien het verband tussen zwerfafval en het milieu, de plastic soep en de rattenproblematiek van hun eigen stad en zijn bereid hun eigen gedrag aan te passen om zwerfafval, plastic soep en rattenproblematiek tegen te gaan.

Les 2: Leerlingen weten wanneer afval in hun dagelijks leven ontstaat en kunnen de Ladder van Lansink toepassen. Ze weten dat afval waarde heeft, kunnen oplossingen geven om afval te voorkomen en te scheiden en weten welk afval waar kan worden ingeleverd. Ook weten leerlingen waarom het zo belangrijk is om afval te scheiden en wat er met de verschillende Amsterdamse afvalstromen gebeurt.

Inhoud

Leden van de NatuurMEdiatheek vragen we nadrukkelijk hun bestelling via deze site te plaatsen. Overige belangstellenden kunnen hun bestelling downloaden via 'Bekijk lesvoorbereiding'. 

Wat zit er in het pakket

  • Les 1 De impact van zwerfafval handleiding.pdf
  • Les 1 De impact van zwerfafval presentatie.pdf
  • Les 1 De impact van zwerfafval werkblad.pdf
  • Les 2 De waarde van afval handleiding.pdf
  • Les 2 De waarde van afval presentatie.pdf
  • Les 2 De waarde van afval werkblad.pdf

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

Leverancier
ANMEC
Type
Projecten
Thema
afval, milieu
Niveau
voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw)
Informatie
Bekijk lesvoorbereiding