<< terug naar het overzicht

Index voor inclusie - werken aan leren en participeren op school

Index voor inclusie is een hulpmiddel ter ondersteuning van de inclusieve schoolontwikkeling. Het biedt scholen een ondersteunend proces van (zelf)evaluatie en ontwikkeling, dat gebaseerd is op de inzichten van personeel, bestuur, leerlingen en ouders/verzorgers. Ook de plaatselijke gemeenschap speelt daarbij een rol. Met de Index kan onderzocht worden hoe barrières op de weg van leren en participeren teruggedrongen kunnen worden voor élke leerling. De cultuur, het beleid en de praktijk van de school worden geanalyseerd aan de hand van enkele indicatoren. 


Deel 1 gaat dieper in op de betekenis van inclusie en de drie dimensies van waaruit de Index is opgebouwd en de zes domeinen die daarbij horen.

Deel 2 bespreekt de vijf fasen die het gebruik van de Index in de praktijk vraagt.

Deel 3 benoemt de indicatoren en vragen die horen bij de drie verschillende dimensies, die per dimensie onderverdeeld zijn in 2 domeinen.

Deel 4 bevat vragenlijsten die gegroepeerd zijn voor de leerkracht, klassenassistent, ander personeelslid, leerling, ouderverzorger, bestuurder, directielid of een andere persoon.

Deel 5 tenslotte bevat  informatie over Inclusie en Inclusief Onderwijs en een Nederlandstalige literatuurlijst en een aantal relevante websites

Opmerkingen

Meer weten over ANMEC? Kijk op onze website www.anmec.nl.

Inhoud

Deel 1 gaat dieper in op de betekenis van inclusie en de drie dimensies van waaruit de Index is opgebouwd en de zes domeinen die daarbij horen.

Deel 2 bespreekt de vijf fasen die het gebruik van de Index in de praktijk vraagt.

Deel 3 benoemt de indicatoren en vragen die horen bij de drie verschillende dimensies, die per dimensie onderverdeeld zijn in 2 domeinen.

Deel 4 bevat vragenlijsten die gegroepeerd zijn voor de leerkracht, klassenassistent, ander personeelslid, leerling, ouderverzorger, bestuurder, directielid of een andere persoon.

Deel 5 tenslotte bevat informatie over Inclusie en Inclusief Onderwijs en een Nederlandstalige literatuurlijst en een aantal relevante websites.

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

Leverancier
ANMEC
Type
Boeken
Niveau
volwassenen
Periode
het gehele jaar
Plaats
Materiaal op te halen bij het ANMEC