<< terug naar het overzicht

Boerderijeducatie Voortgezet Onderwijs

Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe wordt het gemaakt? Hoe ziet het leven op een boerderij eruit? Boerderijeducatie betekent beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt. Leuke praktijkles voor een klas uit het Voortgezet Onderwijs

Op een 80 tal boerderijen in Overijssel en Gelderland kun je met de klas terecht voor een belevingsles. Er zijn praktijklessen op alle niveaus van het Basis- of Voortgezet Onderwijs. De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen verschillende bedrijfstakken, waaronder de melkveehouderij, varkenshouderij, vleesveehouderij, pluimveehouderij, fruit-groenteteelt, kwekerijen. De educatieboerderijen voldoen aan strenge eisen op gebied van veiligheid en hygiene. Daarnaast bezitten zij over de juist educatieve vaardigheden. 

Een bezoek van een groep van het Voortgezet Onderwijs aan een argarisch bedrijf vindt meestal plaats in het kader van een specifiek thema of een activiteitenweek. Het boerderijbezoek biedt goede aanknopingspunten voor verdieping rond het gekozen thema. De thema’s kunnen aansluiten bij vakken als biologie, natuur en techniek, aardrijkskunde, economie of mens en maatschappij. Veel gekozen thema’s zijn duurzaamheid en klimaat, gezonde voeding of techniek. Maar ook thema’s als wonen, bewegen of nevenactiviteiten op de boerderij zijn mogelijk.

Overleg met de boer(in) over de mogelijkheden en de kosten. 

Inhoud:

De groep gaat op bezoek bij een boerenbedrijf. De boer ontvangt de groep, geeft een rondleiding waarna de leerlingen praktische opdrachten uitvoeren op en om het erf, stallen en/of in de wei. Het programma is verschillend per bedrijf.  Van te voren hebben de educatieboer en de school contact over het exacte programma. 

Type
Boerderijeducatie
Niveau
voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw)
Plaats
Op de boerderij
Uitvoering door
De boer(in)
Kosten
Prijs in overleg met de boer(in)
Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 46: Dagritme en seizoenen
Kerndoel 58: Leren samenwerken