terugterug naar het overzicht

Afval tot Grondsof

Grondstoffenkringloop

Deze leskist uit uitsluitend voor scholen in de Gemeente hellendoorn 

De leskist ‘Van afval tot grondstof’ is bestemd voor de bovenbouw.

U kunt bij deze leskist een gastles aanvragen verzorgd door een medewerker van het repair-cafe of een excursie regelen naar het gemeentelijk afvalbrengpunt.

Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met keuzeopdrachten, niet elke leerling voert hierbij dezelfde opdracht uit. De begeleidende instructie is zo opgezet, dat de leerlingen in tweetallen de opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren. De leerkracht heeft de rol van begeleider.

Puntsgewijs de inhoud van de zes leerlingopdrachten:

 • Ze bepalen hoe bij niet meer gebruikte spullen voorkomen kan worden dat het afval wordt.
 • Ze maken een wormenhotel, een compost toren met de geleverde materialen.
 • Ze wegen het afval uit de klas en ontwerpen een plan voor minder schoolafval,
 • Ze stellen een kledingset samen van gebruikte kleding,
 • Ze ontwerpen gebruiksvoorwerpen van afval.
 • Ze denken na hoe de school van de toekomst met materiaalverbruik om gaat.  

In de lesmap vindt u suggesties voor vervolgactiviteiten, zowel op klasse- als een schoolniveau. 

De materialen in de leskist zijn:

 • leerkrachtmap
 • 4 boeken ‘Wonderwel’
 • 4 keer 3 sets informatie- en opdrachtvellen voor leerlingen.
 • materialen van gerecycled materiaal 

Alle materialen om de opdrachten uit te voeren:

 • Set lege emmers voor wormenhotel (composttoren) en bijbehorend stappenplan.
 • U krijgt op de gewenste dag een emmer verse compost met wormen, en stro.
 • Een weegschaal
 • Serie afvalwijzers van het lokale afvalbrengstation.      
 • Mappen met foto’s van producten.

Tijdsinvestering:

Drie lessen 

nieuw
Organisatie
Centrum voor Natuur en Milieueducatie Hellendoorn
Type
Uitsluitend voor Hellendoorn
Niveau
groep 6, groep 7, groep 8
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Trefwoorden
afval repair recycle probleemoplossing