<< terug naar het overzicht

Inspiratiekaart Klimaatadaptatie Overstromingen

Nederland en het water zijn eeuwig in gevecht met als sprekend voorbeeld De Waternoodsramp van 1953. De stijging van de zeespiegel door opwarming van de aarde maar ook heftigere weersextremen vergroten de kans op overstromingen. Nederland en het water zijn dan ook sterk verbonden met elkaar en dat zal ook altijd zo blijven. In deze inspiratiekaart worden de processen behandeld die leiden tot deze situaties, kijken we naar de gevolgen en wordt het handelingsperspectief bestudeerd.

Klimaatverandering heeft ook andere gevolgen! Kijk daarvoor eens bij de andere inspiratiekaarten:

Kilimaatadaptatie Inspiratiedocument Droogte

Kilimaatadaptatie Inspiratiedocument Hitte 

Kilimaatadaptatie Inspiratiedocument Wateroverlast

Doel

Met deze inspiratiekaart les kun je, afhankelijk van de lesactiviteiten die je zelf kiest, werken aan de doelen:

  • Je leert welke processen overstromingen veroorzaken
  • Je leert wat de gevolgen zijn van overstromingen 
  • Je leert welke handelingen perspectief bieden voor de toekomst

Opmerkingen

De inspiratiekaart is te downloaden als bijlage. Als je geen account hebt bij de NatuurMEdiatheek, kun je op deze pagina de kaarten toch gratis downloaden. 

Type
Doe-het-zelf lessen
Thema
klimaat, landschap, natuur, water
Niveau
voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen
Informatie
Bekijk lesvoorbereiding