<< terug naar het overzicht

Serious game klimaatadaptatie - Urbo3D Klimaatspel

De Serious Game Klimaatadaptatie (Klimaatspel) is een spel waarin de leerlingen zelf aan zet zijn om passende oplossingen te zoeken voor het beheeersbaar houden van de lokale gevolgen van klimaatverandering. In het bijzonder voor hittestress, wateroverlast door piekbuien en de achteruitgang van de biodiversiteit in een bebouwde omgeving.

In het Urbo3D Klimaatspel kunnen de spelers de wijk Buitenveldert opnieuw ontwerpen in een 3D-omgeving. Er moeten nieuwe woningen worden gebouwd, maar de wijk moet ook aangepast worden aan het veranderende klimaat. Welk team maakt het beste ontwerp? In een 3D-omgeving is alle relevante informatie over de wijk geladen.

Het spel wordt gespeeld door een team van drie spelers met elk een eigen rol: bouwen, natuur en mileu en economie. Een team heeft een gezamenlijke opdracht om de wijk klimaatadaptief te ontwerpen. De teamleden moeten overleggen hoe ze de opdracht gaan uitvoeren. Omdat in een wijk de grond schaars is zullen er compromissen moeten worden gesloten.

Aan hun scores ziet een team of ze goed bezig zijn. Voor zowel de klimaatadaptieve maatregelen als het aantal te bouwen woningen zijn punten te verdienen. Het gaat echter niet alleen om het spelen. Het vergelijken van het eindresultaat van de teams is interessant, omdat daaruit kan worden opgemaakt welke maatregelen het efficiëntst waren en waarom een team daarvoor heeft gekozen.

Praktisch

  • Het spel is in één lesuur te spelen
  • De les ervoor 10-15 min voorbereiding en de les erna 10-15 min nabespreken
  • Online handleiding voor de docent
  • Video instructie voor leerlingen om in 4 muniten het spel te leren spelen
  • Proeflicentie aanvragen is mogelijk
  • Zelfstandig te spelen (inkopen van ondersteuning door Urbo3D is mogelijk)
  • Goed te combineren met Inspiratiekaarten Klimaatadaptatie en Wateroverlasttafel

Kijk voor meer informatie over het klimaatspel op Het Klimaatspel – Urbo3D 

Wil je het spel spelen? Vul het formulier in

Heb je vragen of wil je sparren over educatie over klimaatadaptatie? Neem contact op met Elena Francissen, elena@anmec.nl.  

Doel

Het spel laat de leerlingen ervaren dat het een gezamenlijk probleem is, dat iedere deelnemer een rol kan en moet spelen en onderdeel is van de oplossing. Daarbij leren ze dat ze niet alleen hun eigen doelen moeten nastreven, maar ook oog moeten houden voor de (deel)belangen hun medespelers.

Opmerkingen

Amsterdam Weerproof (voorheen Rainproof) heeft een scholen-licentie bij Urbo3D om dit spel te spelen. Amsterdamse VO scholen kunnen hier onder voorwaarden gratis gebruik van maken:

  • Het spel wordt aangevraagd via het formulier van ANMEC 
  • Per school spelen minimaal 2 groepen / 50 leerlingen en maximaal 10 groepen het spel in dezelfde periode.
  • Na inschrijving ontvangt de contactpersoon per aangemelde groep een spelcode. ANMEC houdt zich het recht voor om voor ongebruikte spelcodes gemaakte kosten tot een maximum van €500 in rekening te brengen. 
Leverancier
ANMEC
Type
Lesmateriaal
Thema
biodiversiteit, duurzaamheid, klimaat, milieu, natuur
Niveau
voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen