<< terug naar het overzicht

Serious game klimaatadaptatie

De Serious Game Klimaatadaptatie is een spel waarin de leerlingen zelf aan zet zijn om passende oplossingen te zoeken om de lokale gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te houden. In het bijzonder voor hittestress, wateroverlast door piekbuien en de achteruitgang van de biodiversiteit in een bebouwde omgeving. In een bestaand stuk van de stad gaan de leerlingen in een 3D-omgeving aan de slag vanuit vier verschillende rollen: de groenbeheerder, de woningcorporatie, de projectontwikkelaar en de voorzitter van de wijkraad. Zij moeten met elkaar tot een zo klimaatbestendige inrichting komen voor het te ontwerpen gebied. 

Doel

Het spel laat de leerlingen ervaren dat het een gezamenlijk probleem is, dat iedere deelnemer een rol kan en moet spelen en onderdeel is van de oplossing. Daarbij leren ze dat ze niet alleen hun eigen doelen moeten nastreven, maar ook oog moeten houden voor de (deel)belangen hun medespelers.

Inhoud

De gemeente Amsterdam en Waternet werken aan het klimaatbestendig, groen en aantrekkelijk inrichten van de stad. Dit doen we samen met iedereen in de stad. Met het spelen van deze serious game wordt benadrukt hoe belangrijk samenwerking is om te komen tot een toekomstbestendige stad. Het spel kan op alle niveaus binnen het VO onderwijs worden ingezet. Na het spelen van het spel is een afsluitend gesprek met de leerlingen wenselijk. Hoe maak je nu een stad klimaat adaptief en wat is de kracht van samenwerking en wat zou je zelf kunnen bijdragen aan een klimaatadaptieve stad.

Het spel is goed te combineren met de inspiratiekaarten Klimaatadaptatie. 

Zou je spel willen spelen, vul het formulier of neem dan contact op met Lidy Zeinstra, lidy@anmec.nl.

Het is niet nodig om op reserveren te drukken.

Leverancier
ANMEC
Type
Lesmateriaal
Thema
biodiversiteit, duurzaamheid, klimaat, milieu, natuur
Niveau
voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen