<< terug naar het overzicht

Klimaatverandering, de zaak Sponslo en Steendam en de watertafel

Het klimaat verandert. Ook in Nederland merken wij steeds meer van de gevolgen. Volgens de experts van het KNMI zal het in de nabije toekomst niet per se vaker gaan regenen, maar neemt de kans op extreem heftige regenval de komende decennia wel toe. Daarnaast zullen wij, vooral zomers, steeds vaker te maken krijgen met langdurige perioden van aanhoudende hitte en droogte. Kort gezegd: weeromstandigheden die nu nog als extreem worden ervaren, zullen in de toekomst vaker voorkomen en in de loop der jaren steeds ‘normaler’ worden. Door nu met alle betrokken partijen de juiste slimme maatregelen te nemen, kunnen wij er samen voor zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering (een stuk) beheersbaar(der) blijven. Het nemen van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te houden wordt ook wel klimaatadaptatie genoemd.

Met het lesmateriaal ‘Kinderadviesbureau Geel en Blauw maakt Groen, de zaak Sponslo en Steendam’ kun je op een leuke, leerzame manier met het thema klimaatadaptatie aan de slag.

De burgemeester van Steendam vraagt de kinderen in een videoboodschap om advies, omdat zijn stad last heeft van te veel water als het regent, te veel hitte als het warm is en van plaagdieren zoals de eikenprocessierups.

De leerlingen gaan 

 • onderzoeken met oppervlakte thermometers welk effect er op de temperatuur is als de zon op water, steen of groen schijnt;
 • onderzoeken met de wateroverlasttafel welke stad het beste bestand is tegen hevige regenval: een versteende of een groene stad.
 • ontdekken via een spel dat als er meer biodiversiteit is, de natuur ook een veel veerkrachtiger netwerk is.

Na afloop van de onderzoeksopdrachten maken de leerlingen adviesposters voor de burgemeester van Steendam. 

Door de opdrachten één voor één, in circuitvorm af te werken, kruipen de leerlingen in de huid van een klimaatdeskundige en leren ze stap voor stap wat er nodig is om onze dorpen en steden groen en klimaatbestendig in te richten. Daarnaast ontdekken zij spelenderwijs wat zij nu al zelf kunnen bijdragen in hun eigen directe woon- en leefomgeving. 

Dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) en wordt gebruikt in combinatie met de Wateroverlasttafel van Belevenisonderwijs. 

Doel

Deze les is bedoeld voor groep 7 en 8.

Kennis en inzicht

De leerlingen: 

 • kennen een aantal gevolgen van klimaatverandering, waaronder toegenomen wateroverlast en meer kans op (extreme) hitte;
 • hebben inzicht in hoe de hitte in je eigen omgeving bepaald wordt door de materialen in de omgeving;
 • weten hoe het model ‘Wateroverlast in de stad’ werkt en kunnen dat linken aan de ‘echte’ wereld;
 • weten welke maatregelen er in een stad genomen kunnen worden om met wateroverlast om te gaan en hebben inzicht bij welke maatregelen zij zelf een bijdrage kunnen leveren;
 • hebben inzicht in de relatie groen in de stad en de temperatuur;
 • begrijpen waarom biodiversiteit belangrijk is en wat de gevolgen zijn als de biodiversiteit laag is;
 • hebben inzicht in de manier waarop de waterhuishouding, de temperatuur en de biodiversiteit elkaar op 1 plek beinvloeden.

Vaardigheden en houding

De leerlingen:

 • kunnen uitleggen welke gevolgen klimaatverandering heeft en wat je zelf kan doen om je aan te passen aan die gevolgen (klimaatadaptatie);
 • ontwikkelen hun onderzoeksvaardigheden, ze oefenen met een verwachting opstellen, temperatuur meten en informatie op de kaart interpreteren;
 • kunnen de opgedane kennis en inzichten toepassen om een advies te geven;
 • kunnen keuzes maken over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het tegengaan van overlast door klimaatverandering;
 • zijn bereid een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

Inhoud

Een watertafel plus 4 kratten, waarin:

 • videoboodschap
 • werkbladen en opdrachtkaarten
 • oppervlakte-thermometers
 • biodiversiteitsspel
 • basis voor adviesposter

 Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

Leverancier
ANMEC
Type
Lesmateriaal
Thema
biodiversiteit, duurzaamheid, energie, klimaat, landschap, milieu, natuur
Niveau
groep 6, groep 7, groep 8
Plaats
Amsterdam