<< terug naar het overzicht

Het laatste kind op straat

Het vrij spelen van kinderen staat onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen zelfstandig hun buurt ontdekken en alleen of met vriendjes in de (stads)natuur rondstruinen. Dergelijke ervaringen zijn echter van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen.

Doel

Het laatste kind op straat heeft 5 verschillende doelen om kinderen meer vrij te laten spelen:

Laat kinderen zelf hun grenzen ontdekken en zelfgekozen risico's aangaan.
Bied het kind de ruimte.
Geef het kind vertrouwen.
Faciliteer vrijspelen.
Neem vrij spelen op in beleid.

Opmerkingen

Twaalf deskundigen gespecialiseerd op verschillende gebieden behandelen de eerder genoemde vijfsprong om kinderen vrijer te kunnen laten spelen. Zo gaat het over wat er precies moet veranderen, hoe dit veranderd kan worden en door wie.

Meer weten over ANMEC? Kijk op onze website www.anmec.nl.

Inhoud

Het vrij spelen staat centraal in het boek Het laatste kind op straat. Twaalf deskundigen, onder wie onderzoekers, pedagogen, professionals uit de kinderopvang en ontwerpers van speel- en buitenruimtes, delen in deze bundel hun visie en praktijkervaringen. Ze houden een pleidooi voor meer autonomie van kinderen en het verbeteren van hun speelomgeving. Hoe geven we kinderen weer de ruimte en het vertrouwen om al spelend zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken? Dat is de vraag die we gezamenlijk zullen moeten beantwoorden, zowel ouders en opvoeders, als beleidsmakers, ontwerpers van onze leefomgeving en ieder ander die kan bijdragen aan een waardevolle kindertijd.

Leverancier
ANMEC
Type
Boeken
Thema
landschap, milieu, natuur
Niveau
Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, groep 1 t/m 8, volwassenen
Periode
Het gehele jaar
Plaats
ANMEC