<< terug naar het overzicht

Buitenles - themabijeenkomst PO voor morgen

Buitenles is leuk, gezond en goed voor de leerprestaties. Spelenderwijs de natuur rondom de school ontdekken en – bijvoorbeeld – moestuinieren zijn unieke leerervaringen, waarmee we de spreekwoordelijke zaadjes planten voor een milieubewuste houding in de toekomst. Ook rekenen, kunstzinnige vorming en de wereldoriëntatie vakken kun je prima buiten geven: dit stimuleert de creativiteit en betrokkenheid van leerlingen. 

Op woensdag 29 maart van 15:00-16:30u is de volgende bijeenkomst van PO Voor Morgen, de leerkracht community duurzaam basisonderwijs. Het thema van de bijeenkomst is Buitenles. 

Tijdens deze bijeenkomst delen we lesideeën met elkaar. Ter inspiratie voor Nationale Buitenlesdag (4 april) en – hopelijk – nog vele lesdagen daarna. Ook staan we stil bij verankering van buitenlessen in het schoolplan.

Aanmelden: stuur een berichtje aan Peter Luijten: peter@lerenvoormorgen.org

Over de community duurzaam basisonderwijs
Dit initiatief is ontstaan toen onderstaande leerkrachten en onderwijspartners met elkaar in gesprek raakten tijdens het Duurzaam PABO en PO congres, eerder dit jaar. We constateerden dat veel collega's aan het pionieren zijn met duurzaam onderwijs en elkaar daarbij kunnen helpen en inspireren. Onze doelen zijn:

  • lesideeën en werkvormen uitwisselen, op het gebied van bijvoorbeeld natuur, klimaat en energie, techniek, circulair denken, voeding, kansengelijkheid en wereldoriëntatie;
  • elkaar helpen om duurzaamheid een structurele(re) plek te geven in lessen, schoolplannen, het schoolgebouw en schoolplein, etc, aan de hand van de Whole School Approach

We organiseren elke 2 maanden een online bijeenkomst voor en met collega's uit het basisonderwijs. De volgende is 24 mei. Tussendoor organiseren we soms activiteiten op locatie. De thema’s kiezen de deelnemers samen.

Het kernteam PO Voor Morgen bestaat uit:
André de Hamer, Tine Nieboer en Gerben de Vries - Duurzame PABO
Elena Francissen - ANMEC, onderdeel van IVN
Louise Ruys, Duurzame Docent 2021 
Marko Röttger - Stichting Monton 
Arjan Klopstra - Vereniging GDO
Peter Luijten - Coöperatie Leren voor Morgen  

Doel

Laagdrempelig leren van elkaar over natuur en duurzaamheid in het basisonderwijs.

Type
Bijeenkomst
Thema
afval, biodiversiteit, burgerschap, dieren, duurzaamheid, energie, klimaat, landschap, milieu, natuur, planten, techniek, verkeer en vervoer, voeding, water
Niveau
groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8, volwassenen
Periode
29 maart 2023 - 15:00-16:30u
Plaats
online via zoom of bij ANMEC, Plantage Middenlaan 2E