<< terug naar het overzicht

Kikkerpad

Water leeft bestaat uit een leerlijn die doorlopend is vanaf groep 1 tot en met groep 8. Voor groep 1 en 2 heet dit het Kikkerpad en voor de andere klassen Water leeft, onderverdeeld in verschillende thema's. Water Leeft bestaat uit een leskist (voor de voorbereidende en afsluitende les(sen)) en een excursie. U kunt de excursie apart boeken, maar het is ook mogelijk om hem zelf uit te voeren met hulpouders. De leskist bevat namelijk ook de materialen voor de excursie.
De les Kikkerpad bestaat uit drie onderdelen, namelijk de introductie op school, een buitenles (de excursie) en de verwerkingsles op school. Tijdens de buitenles op een zelfgekozen locatie gaan de kinderen het Kikkerpad lopen: een speurtocht met allerlei leuke vragen en opdrachten.

Bij de les zit een duidelijke handleiding voor de leerkracht en materialen voor het uitvoeren van de opdrachten.

Doel:

Na de lessen uit deze leskist:

  • hebben leerlingen kennis gemaakt met een verscheidenheid aan organismen die in het water en op het land rondom het water leven
  • kunnen leerlingen enkele van deze organismen herkennen en op naam brengen
  • kunnen leerlingen waarnemen dat jonge dieren volwassen worden
  • weten leerlingen dat er mensen zijn die ervoor zorgen dat het water in de sloot en vijver schoon is en blijft, zodat de dieren en planten er goed kunnen leven
  • kunnen leerlingen op een specifieke plek in een sloot of vijver vaststellen of de leefwereld van de dieren die daar leven goed is (biotoop)
  • kunnen leerlingen eenvoudig onderzoek doen bij de sloot
  • willen leerlingen er graag voor zorgen dat de dieren en planten in en om het water een fijne leefplek hebben

Opmerkingen:

De leskist wordt zelfstandig uitgevoerd. Wilt u hulp van onze Natuurouders bij de buitenles/excursie? Neem dan contact met ons op.

Type
Lessen in Gorinchem en omstreken
Niveau
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, groep 1, groep 2
Periode
April, mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Plaats
Op school en bij de molen
Uitvoering door
Leerkracht school
Kosten
Gorinchem € 45,00 (0% BTW)
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen