<< terug naar het overzicht

Water leeft

Water leeft bestaat uit een leerlijn die doorlopend is vanaf groep 1 tot en met groep 8. Voor groep 1 en 2 heet dit het Kikkerpad en voor de andere klassen Water leeft, onderverdeeld in verschillende thema's. 

De leskist bestaat uit drie onderdelen. Als eerste een introductie op school. Daarna gaan de leerlingen buiten waterdiertjes vangen en bekijken. Met behulp van een zoekkaart hun eigen niveau kunnen de leerlingen de diertjes op naam brengen. Eenmaal terug op school bespreekt u de excursie na met de leerlingen.

Doel:

Na de lessen uit deze leskist:

  • hebben leerlingen kennis gemaakt met een verscheidenheid aan organismen die in het water en op het land rondom het water leven
  • kunnen leerlingen enkele van deze organismen herkennen en op naam brengen
  • kunnen leerlingen op gepaste wijze omgaan met waterdiertjes die zij hebben gevangen
  • kunnen leerlingen benoemen dat (en waarom) organismen water nodig hebben om te leven
  • kunnen leerlingen onderzoeken wat de verschillende kenmerken van dieren zijn, zoals kleur en vorm
  • kunnen leerlingen onderzoeken waarom planten en dieren in de sloot leven
  • kunnen leerlingen onderzoek doen bij de sloot
Type
Lessen in het Natuurcentrum
Niveau
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen
Periode
April, mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Plaats
Natuurcentrum
Uitvoering door
Gastdocent
Kosten
€ 175,00 (inclusief BTW)
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen
Kerndoel 44: Kennis van produkten