Catalogus
terugterug naar het overzicht

LESKIST AFVAL/ CIRCULAIR ONTWERPEN

Het apart inzamelen van GFT, glas, papier en PMD of plastic voor hergebruik is bij veel leerlingen bekend. Dit afval scheiden en recyclen moeten we vooral blijven doen.  Daarnaast kunnen we iets doen dat nog veel meer effect heeft: al bij het ontwerpen van een product nadenken over het voorkomen van afval en het hergebruiken van grondstoffen. Fairphone maakt smartphones van gerecyclede materialen en als er iets kapot is, kun je het makkelijk zelf repareren. Op den duur bestaat afval dan niet meer, want de grondstoffen van een circulair ontworpen product kunnen steeds opnieuw worden gebruikt.

De les bestaat uit twee activiteiten van elk 60 minuten. In de eerste activiteit ‘Ontwerp je mee?’ ontwerpen leerlingen oplossingen voor problemen uit de natuur en ontdekken ze al doende wat circulair ontwerpen is. In de tweede activiteit ‘Je eigen ontwerp’ gaan leerlingen zelf aan de slag met het circulair ontwerpen van een pen of stift.

 

Doel:

Kennisdoelen:
- De leerlingen weten het verschil tussen hergebruik en circulair ontwerpen
- De leerlingen weten wat verschil in levensduur van producten is

Inzichtdoelen:
- De leerlingen zien in dat grondstoffen schaars zijn
- De leerlingen zien het nut van sluiten van materiaalkringlopen: afval bestaat niet meer
- De leerlingen weten waarom het belangrijk is om het milieu minder te belasten

Vaardigheidsdoelen:
- De leerlingen kunnen circulair ontwerpen
- De leerlingen kunnen alle kanten op denken: ze verzinnen verschillende oplossingen voor één probleem
- De leerlingen durven uit te proberen; ze ontdekken wat werkt en wat (nog) niet werkt

Organisatie
CNME de Zwanebloem / ODMH
Type
Leskisten
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw)
Periode
hele jaar
Plaats
op school
Kosten
€12,50 incl. BTW
Kerndoelen
Kerndoel 5: Teksttypen onderscheiden
Kerndoel 8: Teksten produceren
Kerndoel 32: Meetkundige problemen oplossen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Trefwoorden
Afval
milieu
ontwerpen
afbeelding