Catalogus
terugterug naar het overzicht

WATER ONDER JE VOETEN

Tijdens deze buitenles volgen de kinderen de verschillende waterstromen onder de wijk. Water is overal om ons heen en iedereen heeft er in het dagelijks leven mee te maken. We gebruiken het bijvoorbeeld in de huishouding om te drinken, te wassen en te koken.
Waar gaat het water heen wat we hebben gebruikt? Deze waterstromen kun je niet zien, doordat het onder de grond bevindt. Jonge kinderen kunnen zich dit vaak heel moeilijk voorstellen.

De kinderen gaan aan de slag  met stukken pvc-buizen waarvan ze een rioolbuizenstelsel namaken. 
Tijdens het bouwen ontdekken ze hoe ze het buizenstelsel in elkaar moeten zetten om het water zo goed mogelijk weg te laten lopen. Ook wordt er tijdens de buitenles naar putdeksels en allerlei aanduidingen van waterstromingen in de wijk gezocht. De kinderen mogen een afdruk maken van het mooiste putdeksel die ze hierbij tegenkomen.
Aan de hand van monsters is het verschil goed te zien tussen regenwater, kraanwater, rioolwater én het water dat na reiniging in de AWZI (Afval Water Zuivering Installatie) in de sloot geloosd wordt.

In sommige gemeenten is het mogelijk dat de kinderen een kijkje onder de grond nemen waar het rioolbuizenstelsel loopt. We gaan zelfs als het mogelijk is het riool in maar zeker een rioolgemaal bekijken en ruiken.

Na deze buitenles hebben de kinderen geleerd dat door goed gebruik, goed beheer, een goed werkende rioolwaterzuiveringsinstallatie en de hulp van de natuur het afvalwater van vandaag weer het drinkwater wordt van morgen.

Doel:

Besef dat het niet vanzelf sprekend is dat water in het afvoer putje verdwijnt. Wat gebeurt er dan met het water? We gaan dit bekijken en laten ons verrassen. Water stroomt van hoog naar laag. Maar het water van het afvoerputje naar de rioolzuiveringinstallatie gaat horizontaal. Hoe komt het water toch bij de rioolzuivering? En de kleine rode of blauwe bordjes op de huizen wat betekend dat? Een ontdekking voor jong en oud. Het doel van deze les is de bewust wording op waterstromen onder de grond.

Tijdsinvestering:

50 min. + reistijd naar locatie in de buurt van de school + voorbereiding op school. De leerkracht ontvangt van Watersnip voorbereidend lesmateriaal.

Opmerkingen:

Graag per 5 ll. een volwassen begeleider /(groot)ouder.

Ongeveer een maand van tevoren ontvangt u voorbereidend lesmateriaal. Hiermee kunt u zelf uw groep voorbereiden op de buitenles.

Organisatie
Watersnip Natuuractiviteiten
Type
Lessen en excursies
Niveau
groep 3, groep 4
Periode
november
Kosten
gratis jaarthema klimaat en water
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Kerndoel 48: Omgang met water
Trefwoorden
riool
afbeelding