Catalogus
terugterug naar het overzicht

AFVAL BESTAAT NIET OP DE ZWANEBLOEM

De volgende thema's worden op speelse wijze behandeld:

- zwerfafval
- verschillende soorten afval en scheiding en verwerking ervan
- plastic soup
- duurzaam winkelen
- het 'Cradle to Cradle' principe

Leerlingen worden zich bewust van de gevolgen van hun keuzes en leren hoe ze zelf actief iets kunnen veranderen. Er zijn 5 opdrachten, elk in tweevoud aanwezig. Er zijn dus 10 opdrachtenhoeken waar groepjes leerlingen aan het werk zijn. Voor de verwerkingsles op school zijn diverse lessuggesties aanwezig.

Een leuke aanvulling op de les zou onze leskist: Afval 7-8 zijn.

Doel:

  •  De leerlingen weten wat de positieve en negatieve effecten zijn van hun eigen handelen op het milieu
  • De leerlingen weten hoe ze het schadelijke effect van hun eigen handelen kunnen verminderen
  • De leerlingen hebben kennis over het afvalverwerkingsproces van verschillende afvalstoffen
  • De leerlingen zijn kritische ten aanzien van milieuvervuiling

Tijdsinvestering:

 2 tot 2,5 uur

Organisatie
CNME de Zwanebloem / ODMH
Type
Lessen en excursies
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw)
Periode
Januari en Februari
Plaats
leszolder CNME de Zwanebloem
Kosten
€ 25,- incl. BTW
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Trefwoorden
kringloop
afval
Afval
afbeelding