Catalogus

Waterbeheer/ Droge Voeten

CNME de Zwanebloem / Omgevingsdienst Midden-Holland

Informatie

bekijk digitaal lesmateriaal...
Type Waterbeheersing/ Digitaal Lesmateriaal  
Omschrijving

Het lespakket Droge Voeten bestaat uit 2 onderdelen:

- Waterbeheer en veiligheid
- Het verharde oppervlak

Waterbeheer en veiligheid is bedoeld om leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs in Zuid-Holland bewust te maken van het feit dat Nederland voor een groot gedeelte onder de zeespiegel ligt. De leerlingen leren dat er binnen Zuid-Holland met de waterschappen verschillende oplossingen zijn bedacht om mogelijke wateroverlast te lijf te gaan. Ook weten zij welke belangen een rol spelen bij deze oplossingen en kunnen zij hun mening verwoorden rondom dit thema.

Het verharde oppervlak is bedoeld om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Verharding van het oppervlak door o.a wegenbouw,  heeft gevolgenvoor het afvoeren van het regenwater. De leerlingen gaan inzien dat er verschillende oplossingen zijn om hiermee om te gaan.

Het Gemaal de Hoge Boezem heeft ook een leuke les voor groep 7 en 8 over Waterbeheer: Bezoek Gemaal Hoge Boezem

afbeelding
Doel

Dit lespakket sluit aan bij het kerndoel:

48. Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Periode hele jaar
Niveau Groep 7 en 8
Uitleentermijn hele jaar
Uitvoering door eigen docent
Tijdsinvestering

Beide lespakketten hebben 4 lessen van 45 min. 1 les is een excursie, deze les zal meer tijd in beslag nemen.

 
Kosten gratis  

Reserveren bij CNME de Zwanebloem / Omgevingsdienst Midden-Holland

nmegids

De activiteiten en materialen in onze catalogus zijn te reserveren via onze digitale catalogus. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Basisscholen in onze regio hebben deze gegevens al eerder ontvangen.
Als u van buiten onze regio komt of niet binnen onze standaard doelgroep valt kunt u mogelijk niet al onze producten reserveren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

bekijk rooster  reserveer dit item bekijk catalogus