Lessen en uitleen van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie De Hooiberg

Er is gezocht op de volgende criteria: leskisten.   Er zijn 19 resultaten gevonden.


opnieuw zoeken
inloggen

Leskisten

 
Afval zoek het uit [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Het CNME De Hooiberg heeft in samenwerking met afdeling Afval van de gemeente een leskist samengesteld die gebruikt kan worden om afvalscheiding op school te implementeren. Van onderbouw tot bovenbouw zijn in leskist activiteiten opgenomen die de leerlingen betrekken bij het onderwerp. 

Voor de scholen die desgewenst zelf afvalscheiding willen gaan [...]

Locatie In en om de school
Periode hele jaar
Uitvoering door leerkracht i.s.m. cnme
 
Bijen [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leskist bijen.

Deze leskist bevat allerlei materialen die de imker nodig heeft voor het verzorgen van de bijen en het oogsten van de honing. Het leven van een bijenvolk en de betekenis die de bij voor de mens heeft, zijn de belangrijkste onderwerpen van de kist.

Naast de materialen bestaat het [...]

afbeelding
Niveau Middenbouw; bovenbouw;
Periode April t/m september
Uitvoering door leerkracht
 
Bomen [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leskist 'Bomen'

In deze leskist vindt u een groot aantal opdrachten om m.b.v. waarnemingen bomen te herken­nen. Verder bevat de kist al het materiaal dat nodig is om de waarnemingen uit te kunnen voeren.

Niveau Bovenbouw PO; BSO
Periode april t/m oktober
 
Boompje Groot [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Leskist 'Boompje groot'

Met de materialen uit deze leskist kan het

onderwerp Bomen vanuit verschillende

invals­hoeken worden belicht. De volgende thema's

kunnen aan de orde komen: bomen en strui­ken,

de boom in de vier seizoenen, zaden en vruchten,

bladeren, hout en paddestoelen. Aan de hand van verhalen,

werkbladen, kleurplaten, memorie- en dominospelen en speur­tochten

worden de verschillende thema's [...]

Periode Maart t/m oktober
 
De kluts kwijt [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Leskist “De kluts kwijt” 

De kluts kwijt  is een aansprekende leskist, met het  thema 'biotopen', voor leerlingen van groep 5 en 6 van het basisonderwijs. Aan de hand van acht dieren worden op een toegankelijke manier evenzoveel biotopen geïntroduceerd aan de kinderen.

Op een zekere dag staan in de klas acht verschillende [...]

Niveau De middenbouw
 
download de handleiding/bijlage...bekijk digitaal lesmateriaal... Energie [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leskist  energie

In deze leskist zitten alle materialen om in uw lokaal een proevencircuit op te zetten waarbij de leerlingen allerlei aspecten van energie ervaren. Er zijn allerlei opdrachten die laten zien op welke manier wij welke energiebron gebruiken. Daarbinnen is er de praktische opdracht om een functionerende stroomkring te [...]

Niveau Bovenbouw PO; onderbouw VO; BSO 10 - 12 jaar
Periode Januari t/m december
 
download de handleiding/bijlage... Groene Energie (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De les 'Groene Energie' is een heerlijke les waarbij de leerlingen al doende ervaren hoe het werkt.

Niet door ellenlange verhalen maar door zelf met de materialen te werken, is er voor iedere leerling iets te leren.

Deze les is een uitleenles waarbij u zelf op school met uw groep in uw [...]

afbeelding
Niveau bovenbouw; onderbouw VO
Locatie Op school
Periode september t/m juli
Uitvoering door Leerkracht
 
Het Weer [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Leskist 'Het Weer'

Met meetinstrumenten kunnen de leerlingen

enkele dagen achtereen  een aantal weersver­schijnselen

meten en volgen. Verder zijn in deze kist eenmalige

proefjes en opdrachten op­genomen.

De opdrachtkaarten geven de leerlingen informatie

over wat en hoe ze gaan meten.

Voor de docent staat extra achtergrondinformatie

in de handleiding.

[...]
Niveau PO groep 5 en 6
Periode Januari t/m december
 
Ikzelf [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Leskist 'Ikzelf/wijzelf'

De leskist 'Ikzelf ' bevat een heleboel opdrachten om alle zintuigen aan te spreken. Gerichte opdrachten maken de leerlingen bewust van het gebruik van

hun verschillende zintuigen. Deze vaardigheden komen bij het gebruik van andere NME-lesmaterialen goed van pas. Met de spullen uit de kist richt u in de klas [...]

Periode Het hele schooljaar
 
Kaasmaken [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Leskist 'Kaasmaken'

Het  CNME beschikt over 2 leskisten waarin alle materialen zitten die nodig zijn om kaas in de klas te maken. Tijdens het kaasmaken moet regelmatig worden gewacht. De invulling voor deze periodes is niet uitgewerkt. Er is een fotoserie  beschik­baar ter illu­stratie van het kaasmaakproces of voor inrichting

van een [...]

Periode Januari t/m december
 
Kaasmaken [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Leskist 'Kaasmaken'

Het  CNME beschikt over een kist waarin alle materialen zitten die nodig zijn om kaas in de klas te maken. Tijdens het kaasmaken moet regelmatig worden gewacht. De invulling voor deze periodes is niet uitgewerkt. Er is een fotoserie  beschik­baar ter illu­stratie van het kaasmaakproces of voor inrichting

van een [...]

Niveau Midden- en bovenbouw
Periode Van januari tot december
 
Leskist Bodemdieren  (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving
Niveau Voor de groepen 5 tot en met 8 van het PO
Uitvoering door Leerkracht
 
Meneer de Pauw [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Help! 'Meneer de Pauw' is zijn pauwenogen kwijt! De kinderen gaan helpen om de ogen van 'Meneer de Pauw' terug te vinden. Dit doen ze door verschillende opdrachten uit te voeren over de dieren op de kinderboerderij of in een dierenweide. Alle opdrachten en spelletjes nodigen uit tot waarnemen en [...]

afbeelding
Niveau Groepen 1, 2 en 3
Locatie School en of alleen de kinderboerderij
Periode maart tot en met oktober
Uitvoering door leerkracht en geholpen door één ouder per groepje
 
Papier maken [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Deze leskist is goed te gebruiken als onderdeel van allerlei projecten.

Zoals de geschiedenis van de boekdrukkunst, middeleeuwen, boekenweek en least but not last; project over afval en hergebruik.

Niveau midden- en bovenbouw; BSO 8 tot 12 jaar
Periode Januari t/m december
 
Pieter de Pier [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Handpop'Pieter de Pier' speelt hier de hoofdrol. Pieter is een worm en vervult een belang­rijke rol in de voedselkringloop. Spelenderwijs leren de kinderen verschillende soorten afval te scheiden. Het accent ligt op verteerbaar (ofwel GFT) en onverteerbaar afval. Aan de hand van een poppenspel gaat de leskist in op het [...]

Niveau Groepen 1, 2 en 3
Periode van aurgustus t/m oktober en van maart t/m juli
 
Sarah´s Wereld [roosters]  [reserveer]
Omschrijving
Niveau Bovenbouw
Periode Januari t/m december
 
Smaaklessen [roosters]  [reserveer]
Omschrijving
Periode januari t/m december
Uitvoering door School
 
Wonderweb [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Wonderweb 

WonderWeb is ontwikkeld voor groep 5 en 6 en het is een kant-en-klaar lesproject. Met WonderWeb maken leerlingen van groep 5 en 6 in de directe omgeving van de school op een verrassende manier kennis met de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten, de relaties daartussen en het belang van die [...]

Niveau Middenbouw
Periode April t/m oktober
 
Zwervend afval - hoe erg is het? [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Met dit lespakket maken de leerlingen van groep 1 t/m 8 kennis met de zwerfafvalproblematiek. 

In deel 1 denken de leerlingen na over (zwerf-) afval en natuurlijk afval.

In deel 2 helpen de leerlingen met het verzamelen van zwerfafval in de wijk, sorteren en wegen ze het zwerfafval en onderzoeken ze hoe [...]

Niveau Onderbouw, middenbouw, bovenbouw; BSO
Locatie In en om de school
Periode Met uitzondering van de vakanties en december in alle resterende maanden.
Uitvoering door leerkracht evt. i.s.m. medewerkers van de afdeling Afval van de gemeente
 
 
opnieuw zoeken