Overzicht NME-aanbod NME Centrum Schouwen-Duiveland

zoeken
inloggen

Leskist of -pakket met veldwerk

 
Bijenkast (vernieuwd) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leskist bestaat uit een echte bijenkast zoals die door imkers wordt gebruikt. In de handleiding vind je veschillende lessuggesties zoals een informatieve foto-opdracht, het spannende bestuivingsspel, en alles over de imker. Naast de honingbij komt ook de wilde bij in het lesmateriaal aanbod.

afbeelding
Niveau middenbouw/bovenbouw
Locatie Op en rondom school; evt. bezoek aan een imker
Periode Binnenlessen: hele jaar, buitenactiviteiten: april t.m september
Uitvoering door Leerkracht, eventueel met (natuur-)ouders
 
Bodemdierensafari (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leerlingen verdiepen zich in de opruimers van de natuur, zoals: pissebedden, wormen, slakken, spinnen, mieren en duizendpoten.

De bodemdieren worden eerst in de schoolomgeving gevangen met de keukenpapierproef of met behulp van ingegraven valletjes. Daarna worden ze uitvoerig bekeken en besproken in de klas. In de onderbouw wordt er een [...]

afbeelding
Niveau Onderbouw, middenbouw
Locatie Op school en in de schoolomgeving.
Periode april t/m oktober
Uitvoering door Leerkracht, bij voorkeur samen met (natuur)ouders.
 
Bomen binnen en buiten [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De werkkisten zijn opgezet rond de bomenmap die uit vier delen bestaat. In map 1 worden ideeën beschreven waarmee de leerkracht de jonge kinderen in contact kan brengen met de boom.
Map 2 nodigt de leerlingen uit om met bomenkaarten de betreffende boom te verkennen. Map 3 doelt er op om [...]

afbeelding
Niveau Onderbouw, middenbouw, bovenbouw
Locatie Een plek (rondom school) waar verschillende soorten bomen staan
Periode Voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door Leerkracht met behulp van (natuur-)ouders
 
Bomen? Boeien! (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Bomen zijn overal. Ze zijn zo vanzelfsprekend in onze omgeving, dat we er vaak niet meer op letten. Maar er valt veel te vertellen over bomen. En nog leuker, wat kun je er veel mee doen. Bomen boeien!  De lessen zijn verdeeld in verschillende categorieen. Er zijn buitenopdrachten over het [...]

afbeelding
Locatie Op school en in een omgeving met enkele bomen.
Uitvoering door Leerkracht. Buitenopdrachten met hulp van (natuur-)ouders
 
De Grote Plantenjacht (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De Grote Plantenjacht is een digitaal lesproject van vijf lessen, waarbij leerlingen van groep 5, 6, 7 of 8 de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen & bestuderen en ze maken een actieplan om [...]

afbeelding
Locatie In en om school, in de klas en buiten
Periode Het hele jaar (voorkeur voor herfst of voorjaar)
Uitvoering door Leerkracht
 
Egelkist [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leskist bevat een handleiding voor de leerkracht met werkbladen voor de leerlingen. De opdrachten gaan o.a. over het voedsel van de egel, egelstekels, zijn vijanden en de winterslaap. Met bijgeleverde materialen kan een 'egelvriendelijke' tuin worden ontworpen en buiten kunnen de leerlingen een egelpad met opdrachten lopen.

[...]
afbeelding
Niveau onderbouw
Locatie Op en rondom school
Periode voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door Leerkracht, eventueel m.b.v. (natuur-)ouders
 
Fossielen [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Gekozen is voor de geologische perioden waaruit fossielen te zien en te vinden zijn op Schouwen-Duiveland.
- Devoon/Ondercarboon (395 miljoen tot 325 miljoen jaar geleden):  Fossielen in zg. “stoepsteen”
- Eoceen, Oligoceen, Mioceen en Plioceen (53 miljoen tot 2 miljoen jaar geleden): resten van zoogdieren, vissen en schelpdragende weekdieren, m.n. uit het Westerscheldegebied; gebruikt [...]

afbeelding
Locatie op school en excursie in Zierikzee en Brouwershaven
Periode voorjaar, zomer, najaar
 
Grevelingen [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De kist bevat de omschrijving en materialen voor een kennismakingsles over de Grevelingen, een inleidende les vooraf aan de excursie, de excursie en een les ter afsluiting.
Extra is een oefenles om vogels te (leren)kijken met een verrekijker.

Een heel goede plek is het haventje van Bommenede, bij Zonnemaire. Hier zijn veel [...]

afbeelding
Niveau bovenbouw
Locatie Op school en in het haventje van Bommenede,
Periode voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door Leerkracht, excursie samen met natuurouders.
 
Jop vindt een veer [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Het lesmateriaal bestaat uit een introductie aan de hand van het verhaal 'Jop vindt een veer'. Door middel van een memoriespel worden de leerlingen nieuwsgierig gemaakt naar de vogels uit de eigen omgeving. Voor de daaropvolgende lessenserie zijn er 11 vogel-doe-kaarten met buitenactiviteiten, werkbladen, creatieve opdrachten en spellen. Tenslotte zijn [...]

afbeelding
Niveau onderbouw
Locatie in en rond de school
Periode hele jaar
Uitvoering door leerkracht
 
Mierenkistje [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leerlingen maken kennis met de mier en de levenswijze van mieren. Ze bouwen een mierenhotel en gaan op zoek naar mieren voor het hotel. Ze leren mieren te observeren en ze gedurende een tijdje te verzorgen.

Als afsluiting stellen de leerlingen in groepjes een mierenquiz samen.

[...]
Niveau middenbouw, bovenbouw
Periode Voorjaar, zomer, nazomer
Uitvoering door leerkracht met de hulpe van (natuur-)ouders
 
Natuur rond de Oosterschelde [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Het grootste Nationaal Park van Nederland omvat veel water, maar ook dijken, inlagen, slikken, schorren en strandjes. Er leven onder en boven water zeer veel soorten dieren en planten.
Het Park wordt gebruikt door recreanten, vissers, duikers, maar het belang van de natuur staat voorop.
De kist is vooral bedoeld voor veldwerk [...]

afbeelding
Niveau middenbouw, bovenbouw
Locatie Voorbereiding op school, veldwerk op diverse locaties aan de Oosterschelde
Periode voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door Leerkracht; bij het veldwerk (natuur-) ouders inschakelen.
 
Ondersteboven van de Zeeuwse bodem [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De bodem vertelt van alles over het ontstaan van Zeeland. De bodem is eigenlijk een soort archief. Maar de bodem is ook een voorraadkamer, een opslagplaats van drinkwater, voor warmte en kou, een leefplek voor heel veel bodemdiertjes. Met het nieuwe lesprogramma Ondersteboven van de bodem van IVN Zeeland leren [...]

afbeelding
Locatie In de klas en bij school
Uitvoering door Leerkracht met de hulp van natuurouders
 
Paddenstoelen [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De docentenhandleiding bestaat uit een ideeënmap met achtergrondinformatie en lessuggesties voor beide niveaus.
Er aan toegevoegd is het lespakket “De mannetjes in het bos”, vanaf 6 jaar. Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, een verhalenboek en een werkboek. De leskist bevat materialen om in de klas mee aan de slag te [...]

afbeelding
Niveau Onder-midden-bovenbouw
Locatie Op school, Gadrabos, Schuddebeurs, kreken Ouwerkerk, Slingerbos
Uitvoering door Leerkracht ; bij de paddenstoelenwandeling zijn (natuur-)ouders gewenst.
 
Pieter de Pier (vernieuwd) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De startactiviteit bestaat uit een poppenspel met Pieter de Pier. Aan de hand van deze sokpop komen vervolgens verschillende onderwerpen aan de orde:

 • afval van de natuur: het bekijken van bodemdieren
 • afval van mensen: afval herkennen en leren scheiden
 • afval rond de school: een wandeling met aandacht voor zwerfvuil

De lessenserie besluit met het Pieter [...]

afbeelding
Niveau Onderbouw
Locatie Op school en in de schoolomgeving
Periode Het hele jaar
Uitvoering door Leerkracht en eventueel natuurouders
 
Professor van Wiegen ziet ze vliegen [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Deze leskist heeft als onderwerp: vogels. De leerlingen doen tijdens de lessen onderzoek naar vogels. Hoofdpersoon van deze lessenserie is professor van Wiegen. Net voordat de professor een onderzoek moet presenteren over vogels, valt hij tijdens een observatie uit de boom. Door de klap lijdt hij aan hoofdpijn en geheugenverlies. [...]

afbeelding
Niveau middenbouw
Locatie Op school en in de schoolomgeving
Periode Hele jaar
Uitvoering door Leerkracht
 
Schelpen onderbouw [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De kinderen maken op een speelse wijze kennis met schelpen, de soorten, vormen en structuren. Door schelpen goed te bekijken en er mee te spelen leren de kinderen allerlei over het leven van een weekdier.

 

afbeelding
Niveau Onderbouw
Locatie Op school, schelpen zoeken: op het strand
Periode Hele jaar
Uitvoering door Leerkracht, veldwerk met de hulp van (natuur-)ouders
 
Spinnenkistje [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De handleiding bevat voorbeeldlessen van een spinnenles, een veldwerkochtend en vervolgactiviteiten. Toegevoegd is achtergrondinformatie met DVD, gedicht, verhalen, literatuur en websites over spinnen.
Het leerlingenmateriaal bestaat uit opdrachtbladen voor in de klas en voor het veldwerk.
M.b.v. het bijgevoegde Spinnenhotel kan een spin in de klas worden gehouden.

 

 

 

[...]
afbeelding
Niveau Bovenbouw
Locatie Op school, bos, park
Periode Najaar
Uitvoering door Leerkracht en eventueel natuurouders
 
Stadsvogels [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leskist gaat uit van het lespakket stadsvogels, maar heeft als onderwerp vogels die men ziet rond stad en dorp en de school.
De leskist is geschikt voor ieder seizoen. Afhankelijk van het seizoen kan men onderwerpen uit de leskist kiezen.
Onderwerpen die via binnenwerkbladen aan de orde komen zijn:
- het observeren [...]

afbeelding
Niveau middenbouw, bovenbouw
Uitvoering door Leerkracht, met hulp van natuurouders voor de excursie
 
Stoepplantjes (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Hoe vaak lopen we niet achteloos langs stoepplantjes, we zien ze niet eens. Maar ze zijn al heel lang onder ons en hoewel ze een onopvallend bestaan leiden zijn het taaie rakkers. Ze spelen een belangrijke rol bij de klimaatbeheersing. Ze zorgen voor verkoeling en trekken veel  insecten aan, wat [...]

afbeelding
Locatie Op school of in de bermen
Uitvoering door leerkracht
 
Uilenkist [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

In drie lessen leren de leerlingen over uilen, hun leven en hun voedsel/ braakballen.
Bij elke les zijn verwerkingsopdrachten toegevoegd.
Tijdens de laatste les pluizen de leerlingen braakballen uit elkaar en stellen aan de hand van de inhoud vast welke muizensoorten en andere dieren door de uilen zijn gegeten.
 

[...]
afbeelding
Niveau middenbouw, bovenbouw
Locatie Op school
Periode Hele jaar
 
Vlinders [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leskist bevat door De Vlinderstichting ontwikkelde lespakketten voor groep 3/4, 5/6 en 7/8.
Het materiaal voor elke groep bestaat uit een katern 'Vlinders in de Klas' en een katern 'Vlinders Buiten', aangevuld met een katern 'Vlinders Kijken'.

Voor 'Vlinders in de Klas' is levend materiaal (eitjes, rupsen en poppen) nodig. Dit [...]

afbeelding
Niveau Onder-, midden- en bovenbouw
Locatie Op en rond school of in een bloemenweide
Periode Juni t/m september
Uitvoering door Leerkracht, excursie samen met natuurouders.
 
Watch Brakwater [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Watch Brak Water is ontstaan uit een landelijk project, waarbij de leerlingen met hun klas, jeugd- of natuurclub allerlei gegevens over water verzamelen. Ze maken een eigen waterrapport en kunnen de resultaten vergelijken met die van andere Watchers.

De begeleiderhandleiding bevat een lessenserie met een introductie in de klas, veldwerk, verwerkingsopdrachten en lessuggesties [...]

afbeelding
Niveau bovenbouw bo, onderbouw vo
Locatie Voorbereiding op school, verdwerk bij een brakke sloot of plas
Periode April t/m september
Uitvoering door Leerkracht met behulp van (natuur-)ouders
 
Watch Zoetwater [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Watch is ontstaan uit een landelijk project, waarbij de leerlingen met hun klas, jeugd- of natuurclub allerlei gegevens over water verzamelen.
Ze doen wateronderzoek en maken een eigen waterrapport. De begeleiderhandleiding bevat een lessenserie met een introductie in de klas, veldwerk, verwerkingsopdrachten en lessuggesties gebaseerd op meervoudige intelligentie.

 

[...]
afbeelding
Niveau bovenbouw po, onderbouw vo
Locatie Voorbereiding op school, veldwerk bij een zoetwaterplas, sloot of drinkput
Periode april t/m september
Uitvoering door Leerkracht met behulp van (natuur-)ouders
 
Water leeft! [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De kinderen leren hoe planten en dieren zich aanpassen om onder water te kunnen leven. En aan de orde komt het verband tussen waterkwaliteit en waterleven en dat er zowel zoet als brak water is met eigen planten en dieren.

afbeelding
Niveau middenbouw
Locatie Voorbereiding in de klas, veldwerk bij een sloot, drinkput, vijver
Periode voorjaar, zomer
Uitvoering door leerkracht, veldwerk met behulp van (natuur-)ouders
 
Weerkist [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Met de leskist 'Het weer' kunnen de leerlingen het weer gaan volgen door zelf metingen te verrichten. De hoeveelheid neerslag, de windsnelheid, de windrichting, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtdruk kunnen m.b.v. de meetapparatuur die in de kist, aanwezig is dagelijks door de leerlingen gemeten worden. De meetresultaten kunnen [...]

afbeelding
Niveau Midden- en bovenbouw
Locatie Op school
Periode Het hele jaar.
Uitvoering door Leerkracht
 
Wees wijs met water [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Allerlei aspecten die met water te maken hebben komen aan de orde. De hoofdonderwerpen zijn de waterkringloop, drinkwater en afvalwater. Wij lenen water van de natuur en maken daar afvalwater van. We moeten er dan ook voor zorgen dat het weer schoon in de natuur terug komt. De weg van [...]

afbeelding
Locatie Op school
Uitvoering door Leerkracht
 
Welkom Bruinvis [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Welkom bruinvis is een lespakket waarbij de leerlingen vanuit een bepaalde rol het leefgebied (Nationaal Park Oosterschelde) van de bruinvis gaan verkennen en hun ontdekkingen en ervaringen vanuit die rol aan elkaar presenteren. Het lespakket bevat een handleiding voor de leerkracht, informatie over het Nationaal Park Oosterschelde en de bruinvis, [...]

afbeelding
Niveau bovenbouw
Locatie Langs de Oosterschelde, b.v. de dijk bij Burghsluis
Periode voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door Leerkracht, met behulp van natuurouders voor het veldwerk.
 
Zee en strand [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De nadruk van de kistinhoud valt op het veldwerk op het strand.
Na enkele inleidende aktiviteiten op school worden diverse onderzoekjes gedaan aan zee. Er is keuze uit verschillende aspecten.
Daarna kan er op school in meerdere of mindere mate gewerkt worden over dit onderwerp. Het is aan te bevelen bij het [...]

afbeelding
Niveau middenbouw, bovenbouw
Locatie Voorbereiding in de klas, veldwerk op het Noordzeestrand
Periode april t/m september
Uitvoering door Leerkracht met de hulp van (natuur-)ouders
 
Zeehonden in de Zeeuwse Delta [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Wie heeft ze nog niet gezien, de zeehonden in onze Zeeuwse Delta. Een zeer dankbaar onderwerp voor uw leerlingen om mee aan de slag te gaan. U start gezamenlijk met een mooi verhaal en een tweetal werkbladen. Daarna krijgen de leerlingen per groepje een eigen opdracht en gaan zich verdiepen [...]

afbeelding
Niveau Bovenbouw
Locatie Op school
Uitvoering door Leerkracht, eventueel met natuurouders
 
Zwerfafval, mooi niet! [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

In de eerste les 'Rondslingerende rommel' leren de kinderen wat zwerfafval is. Zwerfafval is afval dat door de mens is weggeworpen of achtergelaten op een plek waar het niet hoort. Verder kunnen zij het in hun eigen omgeving herkennen.
Les 2 'Waar komt die rotzooi toch vandaan?' gaat over de oorzaken [...]

afbeelding
Niveau middenbouw, bovenbouw
Locatie Op school, opruimacties in de schoolomgeving of op een stuk strand.
Periode hele jaar
Uitvoering door Leerkracht. Bij een opruimactie is de hulp van (natuur-)ouders wenselijk.
 
 

Veldwerk

 
Moestuin Instructiekaarten [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Tuinieren met kinderen op school. Superleuk om te doen en het levert een schat aan leermomenten en ontdekkingen in de buitenlucht op. Dit is wat je ieder kind gunt!

Maar soms lijkt de drempel om te tuinieren hoog. Hoe organiseer je het en hoeveel voorbereidingstijd kost het? Weet je wel genoeg [...]

afbeelding
Niveau onder-, midden-, bovenbouw
Locatie schooltuin
Periode maart t/m oktober
Uitvoering door Leerkracht (met natuurouders). Bovenbouwleerling kan zelfstandig aan de slag.
 
Naar Buiten! Veldwerk voor school en BSO [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

'Naar Buiten' bestaat uit 8 modules, verdeeld over de vier seizoenen. Elke module is opgebouwd uit het maken van een ínstrument waarmee vervolgens een buitenactiviteit gedaan wordt.

Lente:

De kinderen maken een insectenzuiger en gaan op zoek naar insecten. De kinderen maken een schepnet, en gaan hiermee naar een sloot of vijver om waterdieren en -planten [...]

afbeelding
Niveau Middenbouw, bovenbouw
Locatie Een natuurlijke omgeving, park, bos of wilde tuin.
Periode hele jaar
Uitvoering door Leerkracht, eventueel met hulp van natuurouders
 
Natuur ontdekkoffers [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leerlingen gaan per 2 of 3 op stap met een natuur-ontdek-koffer. Elke koffer heeft een thema: waterdiertjes, insecten, bodemdiertjes, bomen en planten. In elke koffer zitten veldwerkmaterialen, een opdrachtenblad en een antwoordblad voor het desbetreffende thema. De leerlingen voeren de opdracht uit en schrijven hun bevindingen op het antwoordenblad. [...]

afbeelding
Niveau middenbouw/bovenbouw
Locatie Plaats met bomen, planten, bloemen en een watertje
Periode voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door Leerkracht , eventueel met behulp van (natuur-)ouders
 
Oosterschelde Safari (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De kinderen gaan' op safari' langs de Oosterschelde. Ze krijgen een boodschappenlijstje en een verzamelbakje mee. Tijdens hun zoektocht verzamelen de leerlingen zoveel mogelijk “boodschappen”. In een loeppotje kunnen ze de vondsten nog eens goed bekijken. Willen ze meer weten over de aanspoelsels, dan kunnen ze samen met een begeleider [...]

afbeelding
Niveau Peuters, Kleuters en onderbouw
Locatie Op strandjes langs de Oosterschelde
Periode voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door Leerkracht of begeleider
 
Scharrelkids Oosterschelde [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Ontdek de Oosterschelde laat kinderen 'scharrelen' aan de Oosterschelde. Ze ontdekken en onderzoeken op een speelse manier wat de Oosterschelde te bieden heeft. Het programma bestaat uit 5 rugzakjes met  in totaal 10 afwisselende activiteiten; o.a. bladdansen, blotevoetentocht, dierimitaties en een natuurzoektocht. 

Het programma kan op willekeurige strandjes langs de Oosterschelde worden [...]

afbeelding
Niveau Onderbouw
Locatie Strandjes langs de Oosterschelde
Periode Voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door leerkracht en begeleiders
 
Vogels in de inlagen [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Belangrijk is de excursie naar een inlaag, waarbij rustig naar vogels wordt gekeken en opdrachten worden uitgevoerd. Vooraf krijgen de leerlingen informatie over inlagen, m.b.v. een werkblad.

afbeelding
Niveau middenbouw
Locatie Bij een inlaag langs de Oosterschelde
Periode Maart, april, september, oktober
Uitvoering door Leerkracht met behulp van (natuur-)ouders
 
 

Leskist zonder veldwerk

 
Binnen koken [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Koken met een klas lastig? In deze kist vind je tips voor praktijklessen om gezond en duurzaam te koken met kinderen. Daarbij alle materialen die nodig zijn om met je klas te gaan koken. Want kinderen die onder de juiste begeleiding koken en leren over voedsel hebben meer vertrouwen in [...]

afbeelding
Niveau alle leeftijden
Locatie op school of op kamp
Periode hele jaar
Uitvoering door leerkracht met begeleiders
 
Buiten koken - Broodjes bakken [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leerlingen malen zelf graan, maken er (gist-)deeg van, leren dat het moet rijzen en kneden het deeg tot brood. Tenslotte bakken ze hun eigen broodje boven een vuurtje en eten het gezamenlijk op.

In de leskist zitten de benodigdheden voor het hele proces. De handleiding voor de leerkracht bevat achtergrondinformatie en [...]

afbeelding
Niveau onderbouw, middenbouw, bovenbouw
Locatie Op het schoolplein of tijdens het schoolkamp
Periode voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door leerkracht, eventueel met hulp van (natuur-)ouders
 
Buiten koken - Steensoep [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Deze les draait om het verhaal van de steensoep. De avontuurlijke insteek, samen je eigen soep klaarmaken en buiten koken boven een vuurtje is een unieke belevenis.

In de leskist zitten de benodigdheden voor het hele proces. De handleiding voor de leerkracht bevat een uitgebreide beschrijving.

[...]
afbeelding
Niveau 6 t/m 12 jaar
Locatie op school of op kamp
Periode april t/m oktober
Uitvoering door leerkracht met begeleiders
 
Energie? Natuurlijk duurzaam! [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Het lesmateriaal is opgebouwd uit 4 lessen.
Les 1: Introductieles over klimaatverandering. Aan de hand van een tekenfilmpje en een proefje wordt het begrip klimaatverandering uitgelegd.
Les 2: 'Duurzaam energiegebruik: Wat is dat?' In deze les start de leerling met het ordenen van bestaande kennis en ervaringen.
Les 3: 'Energiebesparing theorie en praktijk' [...]

afbeelding
Niveau Bovenbouw
Locatie Op school
Periode Het hele jaar.
Uitvoering door Leerkracht eventueel samen met natuurouders.
 
Isolatie leskist (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Met deze leskist ‘Isolatie’ isoleren de leerlingen zelf een mini-huis en ontdekken welke mogelijkheden er allemaal zijn om een huis te isoleren. Welk resultaat leveren de isolatiemaatregel op? Experimenteren maar!

De leerlingen kunnen in tweetallen met allerlei isolerende maatregelen experimenteren. Er zitten 15 huisjes in de kist en er zijn tal [...]

afbeelding
Niveau bovenbouw
Locatie op school
Periode hele jaar
Uitvoering door leerkracht
 
Klimaat watertafel (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Een maquette van een stad of dorp waar plotseling een hevige regenbui plaatsvindt die alles onder water zet. Wat nu? Met dit model heb je een handig communicatiemiddel om in gesprek te gaan met leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en volwassenen. Wie bedenkt de beste oplossing om het water [...]

Niveau midden en bovenbouw, voorgezet onderwijs
Locatie school; openbare ruimte
 
Oosterschelde Onderwaterkleed [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Door middel van een groot blauw kleed maken de kinderen kennis met het leven onder water, in de Oosterschelde. Door het kleed op te hangen, wanen de kinderen zich onder water en zien ze de planten en dieren die er leven. In de handleiding staan tips en ideeen om met [...]

afbeelding
Locatie Op school
Uitvoering door Leerkracht
 
Sam de Waterman (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Water drinken is normaal en lekker!

Sam de Waterman heeft als doel kinderen op een speelse manier te stimuleren water te drinken. Centraal in dit lesmateriaal staat het Sam-voorleesboek. Een aantal keer per week drinken de leerlingen klassikaal water, bijvoorbeeld na de ochtendpauze. Tijdens het waterdrinken wordt een verhaal van Sam [...]

afbeelding
Niveau kleuters
Locatie op school
Periode hele jaar
Uitvoering door leerkracht
 
Smaaklessen [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Het lesmateriaal van Smaaklessen bestaat uit een lerarenhandleiding per groep. Per groep zijn er 5 lessen (voor groep 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) die gemiddeld 45-60 minuten duren. Hierdoor zijn de lessen ook goed inpasbaar in een projectweek.

Thema’s
Het lesmateriaal voor elke groep is onderverdeeld in vijf thema’s:
1. Smaak
2. [...]

afbeelding
Niveau onderbouw middenbouw bovenbouw
Locatie op school
Periode hele jaar
Uitvoering door Leerkracht
 
Vogels op school [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De onderwerpen die aan bod komen zijn: Vogels herkennen, Je school vogelvriendelijk, Vliegend buffet voedsel, Vogelvoer maken, Kijken naar vogels, Vogelgereedschap, Uitvogelen, Bouw een vogelwoning (inclusief instructies voor het maken van een nestkast), Vliegend buffet nestmateriaal, Van ei tot vogel, Jonge vogels en Vogelzang.
 

 
 

[...]
afbeelding
Niveau middenbouw, bovenbouw
Locatie Op school en in de schoolomgeving
Periode Hele jaar
Uitvoering door Leerkracht, eventueel met behulp van (natuur-)ouders
 
Water is fijn! - Droppie water [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Voor de onderbouw is de hoofdpersoon in het lespakket Droppie Water, die de kinderen vertelt over zijn belevenissen. Daarbij leren en ervaren de kinderen wat water voor hen betekent, wat de verschillen zijn tussen schoon en vies water, waar water vandaan komt en waar het na gebruik naartoe gaat en hoe [...]

afbeelding
Niveau onderbouw, middenbouw
Locatie Op school
Periode hele jaar
Uitvoering door Leerkracht
 
 

Lespakket zonder veldwerk

 
Champignons (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Paddenstoelen hebben iets geheimzinnigs. In de herfst lijken ze er ‘ineens’ te staan. Maar óók dichterbij huis komen we paddenstoelen tegen: op de markt en in de winkel zien we veel verschillende paddenstoelen liggen in de groentekraam of op de groenteafdeling.

Champignons, kastanjechampignons, shiitakes, portobello's, oesterzwammen, morieljes, cantharellen en nog meer.

Maar [...]

afbeelding
Niveau middenbouw
Locatie op school
Periode hele jaar
Uitvoering door leerkracht
 
Praatplaten voor moestuinlessen (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Geeft jouw school of BSO moestuinlessen? Met deze 8 praatplaten op A3-formaat kun je op vernieuwende wijze verdieping geven aan de lessen. Aan de hand van de ervaringen en belevenissen in de moestuin geven de praatplaten de leerlingen meer inzicht in verschillende thema’s en (kringloop-) processen. Met ontdekopdrachten, het stellen [...]

afbeelding
Niveau bovenbouw
Locatie In de klas of schooltuin
Periode maart t/m juni
Uitvoering door Leerkracht (met natuurouders)
 
Voedselverspilling (nieuw) [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Voedselverspilling is een groot probleem. In Nederland alleen al verspillen we ongeveer een derde van ons voedsel. Hoe komt dat? Wat verspillen we en wie verspillen er? Waarom is het belangrijk dit tegen te gaan? En wat kunnen we zelf doen om minder voedsel te verspillen?

Met behulp van dit lespakket leren [...]

afbeelding
Niveau midden-, bovenbouw
Locatie op school
Periode hele jaar
Uitvoering door leerkracht
 
 

Kleuterpad

 
Bijenpad [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De leerlingen maken op een speelse manier kennis met het leven van de bijen en het werk van de imker. Dat doen ze in de klas d.m.v. een bijenpoppenspel (in de poppenkast), een bijenverhaal en een bijenlied en het uitvoeren van teken- en/of knutselopdrachten.

Daarna gaan ze naar buiten voor het [...]

afbeelding
Niveau Onderbouw
Locatie rond de school
Uitvoering door Leerkracht en eventueel natuurouders
 
Bonte Pietenpad [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Scholeksters (Bonte Pieten) zijn bijzondere vogels. Maar hoe leeft een scholekster nu en hoe ziet hij eruit? Tijdens dit spel is de omgeving van de Oosterschelde het spelbord. Door middel van houten bonte pieten, die op diverse plekken van de uitgezette route geplaatst zijn, komen kleuters in aanraking met begrippen als: zout en zoet water, [...]

afbeelding
Niveau onderbouw
Locatie Geschikte locaties: strandjes aan de Oosterschelde en de Grevelingen
Periode voorjaar, zomer, najaar
Uitvoering door Leerkracht met behulp van (natuur-)ouders
 
Eekhoorntjespad [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De kleuters zijn “te gast” bij de eekhoorns. Zij leren de natuur zien door de ogen van de eekhoorns. Aan de hand van korte verhaaltjes en opdrachten leren de kleuters de natuur in hun omgeving goed kennen en benoemen. De opdrachten nodigen uit tot het gebruiken van alle zintuigen. Het [...]

afbeelding
Niveau onderbouw
Locatie Bij voorkeur in een bos of park, maar kan ook op het schoolplein
Periode najaar
Uitvoering door Leerkracht, evt. met hulp van (natuur-)ouders
 
Kabouterpad [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

De kinderen zijn 'te gast' bij de kabouters. Ze leren de natuur zien door de ogen van de kabouters aan de hand van korte verhaaltjes en opdrachten met gebruik van alle zintuigen. Ze leren de natuur in hun omgeving goed kennen en benoemen in alle 4 seizoenen.

afbeelding
Niveau onderbouw
Locatie Schoolomgeving, park of bos in de buurt
Periode hele jaar
Uitvoering door Leerkracht, evt. met hulp van (natuur-)ouders
 
Kikker en Pad [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Het leskistje bestaat uit een aquarium met (veldwerk) materiaal. De leerkracht (of natuurouders) gaat zelf in een vijver of sloot op zoek naar kikkerdril en houdt dit een aantal weken in de klas. De leerlingen kunnen op deze manier van dichtbij bekijken hoe de eitjes zich ontwikkelen tot kikkertjes.

D.m.v. aanvullende activiteiten [...]

afbeelding
Niveau Onderbouw
Locatie Op school
Periode Voorjaar
Uitvoering door Leerkracht
 
Zonnepad [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Het Zonnepad is een activiteit die gaat over energie, vooral de energie van de zon en die van jezelf. De leerlingen lopen het 'pad' en maken daarmee kennis met allerlei aspecten en spelletjes rondom het thema zon en zonne-energie. Onder meer door schaduw tekenen, warme en koude plekken opzoeken, plaatjes [...]

afbeelding
Locatie rond de school
Periode april t/m oktober
Uitvoering door leerkracht, bij voorkeur met ondersteuning van natuurouders
 
 

Peuterontdekdoos

 
Lieveheersbeestjes ontdekdoos [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Activiteiten 
• Poppenspel
• De geboorte van een lieveheersbeestje
• Vloer-tel-domino-spel
• Het huisje van het lieveheersbeestje
• Kleurplaat
• Liedje
 

afbeelding
Niveau peuters/kleuters
Locatie Op school
Periode voorjaar, zomer
 
Paddenstoelen ontdekdoos [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Activiteiten:

 • Voorleesverhaal
 • Proefjes met champignons
 • Paddenstoelenpad
 • Diversen puzzels
 • Liedje en een versje
 • Paddenstoelenhoeden maken
   
afbeelding
Niveau peuters, kleuters
Locatie Op school, veldwerk in de schoolomgeving of bos
Periode najaar
Uitvoering door Leerkracht, het opdrachtenpad met hulp van (natuur-)ouders
 
Slakken ontdekdoos [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Activiteiten 
• Slakken buiten ontdekken
• Slakken in een logeerhuisje huisvesten
• Slakken knutselen
• Versjes
 

afbeelding
Niveau peuters, kleuters
Locatie Op school, schoolomgeving
Periode hele jaar
Uitvoering door Leerkracht
 
Zeehond ontdekdoos [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Het leven van het bekendste zoogdier in de Oosterschelde is de aanleiding en het doel van allerlei speel- leeractiviteiten, waarbij rekening is gehouden met de inzichten van meervoudige Intelligentie.

afbeelding
Niveau peuter, kleuter
Locatie Op school. Zeehonden kijken: op het strand.
Periode hele jaar
Uitvoering door Leerkracht
 
 

Les in spelvorm

 
Oosterschelde Stratego [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Ongeveer 20 – 30 personen kunnen het spel spelen.
Het spel moet buiten gespeeld worden. Het kan overal, maar het is het leukste bij de Oosterschelde. Het spel wordt gespeeld als stratego, maar de onderwerpen zijn dieren en planten die voorkomen in de Oosterschelde. De groep die de vlag van de [...]

afbeelding
Niveau bovenbouw
Locatie Op het schoolplein of (bij voorkeur) op een strandje aan de Oosterschelde
Periode hele jaar
Uitvoering door Leerkracht, bij voorkeur met hulp van (natuur-)ouders
 
´Ye & Bo barsten van de energie!´ [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Deze vertelkist hoort bij het voorleesboek 'Ye & Bo barsten van de energie' waarmee jonge kinderen op een speelse wijze kennis maken met duurzame energie. De kist bevat onder andere attributen en vertelplaten om de kinderen actief mee te nemen in de avonturen van Ye en Bo. 

Het verhaal: Ye en Bo [...]

afbeelding
Locatie op school
Uitvoering door leerkracht of begeleider
 
 

Project

 
Vaartocht Oosterschelde [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

Vanuit de haven van Burghsluis wordt een tochtje over de Oosterschelde gemaakt, langs de Roggenplaat en weer terug. Daar zijn meestal zeehonden te zien en fouragerende vogels. Er is een goede kijk op de omgeving, de torens en andere merktekens. Op het water zijn de functies van het Nationaal Park [...]

afbeelding
Niveau Middenbouw
Locatie Start in de haven van Burghsluis, aan boord van ms "De Onrust"
Periode voorjaar, zomer, nazomer
Uitvoering door Leerkracht met behulp van (natuur-)ouders
 
 

Losse materialen

 
Opruimactie schoolomgeving [roosters]  [reserveer]
Omschrijving

In samenwerking met het Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte van de Gemeente Schouwen Duiveland wordt door leerlingen de (school-)omgeving opgeruimd. Het afval wordt gewogen en door de Gemeente afgevoerd.
Deze opruimactie heeft een praktisch, maar vooral een educatief doel. Daarom is het wenselijk om voorafgaand aan de opruimactie een gastles over zwerfafval in de [...]

afbeelding
Locatie In de schoolomgeving
Periode Hele jaar
Uitvoering door Leerkracht en het is aan te raden om bij de schoonmaakactie (natuur-)ouders in t
 
 
zoeken