Aanbod

Buitenlessen en excursies

Vaak komen de kinderen van nu niet meer vanzelf in contact met natuur.

De meeste natuurervaringen krijgen kinderen aangeboden in een georganiseerd verband. Scholen willen wel bijdragen aan het aanbieden van natuurervaringen door het geven van goed natuuronderwijs. Leerkrachten geven aan dat zij niet de tijd en de middelen hebben om het natuuronderwijs goed te organiseren.

BuitenWijs komt hieraan tegemoet door leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen. BuitenWijs werkt met de scholen samen om uitvoering te geven aan de kerndoelen van het basisonderwijs en de doelen van het gemeentelijk beleid op het gebied van natuureducatie.

De paradepaardjes van BuitenWijs zijn de begeleide buitenlessen.

Kinderen gaan graag naar buitenlessen van BuitenWijs en komen zo in de voor de meeste kinderen onbekende parken en natuurgebieden van Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik.

Buitenlessen en excursies

Buitenlessen en excursies

Leskisten

Voor iedere groep is er een ruime keuze aan leskisten te boeken. In de mooie, groene kisten zitten allerlei materialen waarmee de leerlingen leren over natuur en duurzaamheid. Deze leskist kan voor een periode van drie weken uitgeleend worden.

Natuur in de klas producten

Ieder schooljaar krijgen alle basisscholen van de BuitenWijs gemeenten de kans om voor iedere groep natuur in de klasproducten te bestellen. Deze levende producten dragen bij aan de natuur- en seizoen beleving van de leerlingen. De natuur komt werkelijk de klas in!

Differentiatie

Naast de BuitenWijs handleidingen bij de leskisten en natuur in de klasproducten zijn er ook:

  • PLUS handleidingen
  • THEMA handleidingen

De PLUS-handleiding is een analyse van de BuitenWijs handleiding. Hiermee kan een leerkracht gedifferentieerd lesgeven door te focussen op meervoudige intelligentie, coöperatieve werkvormen, taal, ICT, samenhang en burgerschap.

Met de THEMA-handleiding kan de leerkracht met de materialen van de leskist meer thematisch werken.

Advies en schoolbeleid

Schoolteams en NME contactpersonen kunnen ook advies krijgen over bijvoorbeeld een groenere schoolomgeving of begeleiding bij het maken van schoolbeleid gekoppeld aan de methode natuuronderwijs.

Werken met de natuur in kinderhanden of samen in de klas zorg dragen voor een duurzamere school, is werken aan een duurzame toekomst.

Zo worden kinderen later burgers die kunnen en willen bijdragen aan een duurzame samenleving.

En dit kan, omdat de vier gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik goed samenwerken!

De BuitenWijzer 2019-2020

Klik hieronder om onder andere de BuitenWijzer 2019-2020 te downloaden. Hierin staat het complete lesaanbod.

BuitenWijzer 2019-2020

Boekingsformulier 2019 – 2020

Inlegvel 2019 – 2020