Regels

Ophalen en terugbrengen van leskisten

 • De scholen in Nieuwegein en IJsselstein halen de leskisten en natuur in de klas producten op in het MEC (Geinoord 9) in Nieuwegein tussen 13.00 en 16.00 uur.
 • De scholen uit Houten halen de materialen op in NME gebouw (Keercamp 13) in Houten tussen 12.00 uur en 15.30 uur. Lukt het u niet om op deze tijd de leskist te brengen, dan kunt u contact opnemen met NME Houten: 06 – 482 760 41.
 • Voor de scholen in Lopik geldt dat de bode Theo Werrie alle materialen brengt en ophaalt.

Leskisten

 • Bij de uitlening van de leskisten worden de materialen uit de leskist gebruikt.
 • Na afloop van de uitlening worden de materialen schoon opgeborgen in de leskist volgens de beschrijving.
 • Mochten er materialen kapot zijn gegaan, dan kan dit aangegeven worden op de lijst bovenop de leskist.
 • Breng de leskist op de afgesproken datum terug. Mocht dit niet lukken, dan kunt u in overleg een ander moment afspreken.
 • BuitenWijs brengt kosten in rekening als materialen kwijt zijn geraakt of moedwillig kapot zijn gemaakt.

Natuur in de klas producten

De materialen van een natuur in de klas product, zoals een vlinderbak worden weer naar de NME locatie teruggebracht. Dit kunt u het beste gelijk met de leskisten doen. De meeste materialen kunt u op school houden.

Buitenlessen

De buitenlessen en excursies zijn leuk, leerzaam en stimulerend. Kinderen hebben er altijd zin in en tonen veel inzet en interesse.

Ook bij de buitenlessen van BuitenWijs is er een belangrijke regel:

Met respect omgaan met jezelf, de ander, de materialen en de natuur.

Dus bij een buitenles of excursie:

 • luisteren de kinderen naar de vrijwilligers.
 • gaan zij zorgvuldig om met de materialen.
 • ruimen zij hun eigen afval op en nemen dit mee.

Ouders / verzorgers of leerkrachten (onder schooltijd) blijven altijd aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van eigen of andermans persoonlijke eigendommen, het respectvol omgaan met elkaar, de aangeboden materialen, de omgeving en de begeleidende vrijwilligers.

BuitenWijs is geen eigenaar van deze gebieden en kan derhalve niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of ongevallen.

Scholen zijn verplicht tijdens schoolgebonden activiteiten te zorgen voor voldoende toezicht. Voldoende en kwalitatief goede begeleiding is dus van groot belang.