Waarom biedt BuitenWijs NME?

1. Door kinderen van jongs af aan te betrekken bij Natuur en Milieu laat je burgers kiezen voor duurzaamheid! Wetenschappelijk Onderzoek toont dit ook aan: zie rapport: Hoe duurzaam is NME (Smit et al, 2006) Jong geleerd, oud gedaan!

2. Onbekend maakt onbemind; Kinderen zijn nog ontvankelijk voor de boodschap, maar komen niet meer vanzelf in contact met natuur! De natuur leert je je eigen grenzen kennen!

3. Scholen willen wel bijdragen aan goed natuuronderwijs, ook wel ecologische basisvorming genoemd, maar geven aan niet de tijd en de middelen te hebben. In deze tijd is die noodzaak aan goed natuuronderwijs alleen maar groter geworden, scholen hebben nu nog minder tijd dan 30 jaar geleden! Boodschappen over duurzaamheid zijn steeds complexer, ingewikkeld om goed en voor leerlingen betekenisvol uit te leggen. Scholen zijn de mogelijke leerwerkplaatsen van duurzaamheid!

4. Het gaat niet “alleen” om het aanbieden van natuurervaringen, maar natuurervaringen vormen “slechts” de basis. Zodra het hart open staat dankzij die ervaringen staat het oor open om te luisteren naar boodschappen over natuur & milieu. De tweede stap is het aanreiken van kennis, het bieden van een handelingsperspectief. Deze natuurervaringen vormen zo de basis voor een verantwoord gedrag jegens die natuur. Wie van de natuur houdt wil haar behouden. Eerst via het hart, dan het hoofd en de handen wordt er aan duurzaamheid gewerkt.

5. Concrete voorbeelden hiervan zijn: BuitenWijs betrekt kinderen bij hun directe leefomgeving en dit ondersteunt de wens van de gemeente om burgers meer laten te participeren bij het onderhoud van openbaar groen. Kinderen wijs van buiten: BuitenWijs!

6. Een ander voorbeeld: BuitenWijs heeft een leskist over afval een rondleiding op het afvalbrengstation over het scheiden van afval: de gemeente wil dat burgers zo veel mogelijk hun afval scheiden. Zo leidt NME leidt tot duurzaam gedrag en een besparing van geld voor de gemeente. Goed voorbeeld doet volgen!

7. De producten van BuitenWijs ondersteunen ook het gemeentelijk beleid! Samen met de beleidsmedewerkers zoeken we ook actief de aansluiting, wij denken dat wij zelfs ook nog beter benut kunnen worden. NME niet als een marionet, maar als een instrument van de gemeente!

8. Veel volwassenen en kinderen zijn vervreemd van de natuur. NME draagt bij tot zorg voor je zelf, de ander en de aarde!

9. Groene kansen voor de jeugd’ Stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid. Agnes van den Berg & Esther de Hek (2009) ) blijkt dat natuur nodig is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Natuur bevordert creativiteit en concentratie, is rustgevend en vermindert stress; ook bij volwassenen. Natuur maakt mensen gezonder!

10. Via het verdrag van Aarhus is het wettelijk verplicht aandacht te besteden aan milieucommunicatie en -educatie. In Europa is NME verplicht!

11. NME draagt bij aan de vorming van bewuste burgers (burgerschapskunde, uitgewerkt in de lessen van BuitenWijs door de CED-groep) die respect hebben voor de natuur als gemeenschappelijk erfgoed. Hierdoor raken kinderen en volwassenen betrokken bij hun leefomgeving en worden zij in staat gesteld zich verantwoordelijk te voelen voor die omgeving en er ook zorg voor te dragen. NME draagt bij tot meer verantwoordelijkheid nemen!

13. Door middel van NME kan er op een laagdrempelige wijze vorm worden gegeven aan natuurgericht en of duurzaam gericht onderwijs met een educatief accent. Leerkrachten waarderen BuitenWijs.