< terug naar het overzicht

Project Biotopen (havo/vwo)

Tijdens dit practicum ontwerpen de leerlingen een onderzoeksvraag en hypothese bij een thema in één van de biotopen die Den Helder rijk is: strand, duin, bos of moeras. Er wordt veldwerkonderzoek gedaan in de biotoop onder begeleiding van een deskundige vrijwilliger van Landschap Noord-Holland. Het practicum wordt begeleidt door medewerkers van De Helderse Vallei.

Thema
biotopen

Locatie
De Helderse Vallei

Max. aantal deelnemers
35

Wijze van begeleiding

Door educatief medewerker, vrijwilligers van Landschap Noord-Holland en tenminste 1 leerkracht.

Duur van excursie
in overleg

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.