< terug naar het overzicht

Gastles Klimaat Dukaten Spel (vmbo/mavo/havo/vwo)

De meeste jongeren kennen het principe van duurzaamheid wel. Ze kunnen ook wel ongeveer uitleggen waarom het belangrijk is. Wat ze niet weten is dat duurzaam leven een kwestie is van keuzes maken, waarbij je beinvloed wordt door de markt.

Met dit klimaatdukatenspel krijgen de leerlingen de opdracht om met een beschikbaar gesteld budget inkopen te doen om te overleven. Hierbij wordt gevraagd om aandacht voor duurzaamheid. De meesten lukt dat aardig. Maar wat gebeurt er wanneer je ook een beperkt budget CO2 mag uitgeven? Welke keuzes maak je dan? En kun je dan nog steeds alles kopen?

Na een aantal spelrondes bespreken we de keuzes van de leerlingen en de mogelijke invloed hiervan op het klimaat en de economie. Zijn het ook keuzes die je werkelijk zou maken? Kortom..hoe makkelijk is het eigenlijk om duurzaam te denken en te zijn?

Kosten: E 7,00 per leerling

Thema
Grondstoffen en Kringlopen

Niveau
VO 1e en 2e klas

Kosten
Voor scholen zonder abonnement € 45,00 per reservering;

Geschikt voor
10  jaar en ouder

Locatie
Op school of bij De Helderse Vallei

Max. aantal deelnemers
60

Wijze van begeleiding

Een gastdocent van De Helderse Vallei komt bij u in de klas, of ontvangt uw klas op locatie. Hij/zij organiseert de hele les. U kunt uw leerlingen observeren en ondersteunen in het spel.

Duur van excursie
ca 2 (les)uur.

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.