< terug naar het overzicht

Practicum Kleine zoogdieren uit braakballen inventariseren (mavo/havo/vwo)

In dit practicum worden leerlingen actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en dragen zij  bij aan de Noord-Hollandse inventarisatie van kleine zoogdieren die gevonden kunnen worden in braakballen van uilen.

Lesopbouw:
1) Introductie en instructie a.h.v. een powerpoint
2) Braakbal pluisactiviteit en determinatie van vondsten
3) Controle van determinatie en opmaken van groepsresultaten

De geplozen gegevens worden doorgegeven aan de database van de zoogdiervereniging en geven ons een inkijkje in de soortenrijkdom en de natuurlijke waarden van het vanggebied van de uil.

afbeelding

Thema
practicum

Niveau
voortgezet onderwijs

Uitleentermijn
n.v.t.

Uitleenperiode
n.v.t.

Kosten
Voor scholen zonder abonnement € 40,00 per reservering;

Geschikt voor
12  jaar en ouder

Locatie
De Helderse Vallei of op school

Max. aantal deelnemers
30

Wijze van begeleiding

Het practicum wordt begeleidt door een zoogdierdeskundige en een medewerker van De Helderse Vallei.

Het practicum kan worden gegeven afhankelijk van de toevoer van voldoende braakballen.

Duur van excursie
ca 2 uur.

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.