< terug naar het overzicht

Gastles Waterkwaliteit (vmbo/mavo)

De leerlingen worden uitgenodigd mee te helpen bij het bepalen van waterkwaliteit van een aantal verschillende watermonsters. Op de kaart van Den Helder op het digibord zoekt de educatief medewerker samen met de leerlingen de locatie van de school. Daarna geeft hij/zij aan uit welk oppervlaktewater de watermonsters komen. Wat verwachten de leerlingen te ontdekken? Zou het water schoon of niet schoon zijn? En waarom?

Tijdens het practicum worden 4 verschillende waarden gemeten van een aantal verschillende watermonsters:

Fosfaat: Fosfaat zit in wasmiddelen en vaatwastabletten. Komt er te veel fosfaat in het water, dan gaan bepaalde planten heel hard groeien, zoals algen en kroos. Er is dan vaak minder zuurstof in het water. Er ontstaat een groene soep, waarbij andere planten niet voldoende licht en ruimte krijgen om te groeien. Waterdiertjes kunnen daar ook last van hebben. Er ontstaat een eenzijdig ecosysteem met een paar overheersende planten/dieren.
Zuurstof: Voldoende zuurstof is belangrijk voor het leven in het water. Ook planten en dieren onder water hebben zuurstof nodig.. Als er te weinig zuurstof in het water is ontstaat vaak vissterfte. Te weinig zuurstof in het water kan betekenen dat het water erg vervuild is, of dat het te warm is. Plantenresten kunnen verrotten, waardoor het erg gaat stinken.
Zout: Water kan zout bevatten. De hoeveelheid zout bepaalt welke soorten er in het water kunnen leven. Er zijn plant- en diersoorten die aangepast zijn op leven in zout water. Sommige plant- en diersoorten kunnen niet tegen zout. In onze polders wordt het water steeds zouter. Dit heeft ook invloed op bijvoorbeeld de agrarische activiteiten en de natuur.
Nitraat (poep/plas): Nitraat is vaak afkomstig van mest dat bijvoorbeeld op de akkers wordt gestrooid. Regenwater druppelt het nitraat door de bodem naar de sloten. Te hoge nitraatconcentratie is schadelijk voor dieren en planten.

Thema
Zorg en Welzijn

Niveau
Bovenbouw basisonderwijs - onderbouw voortgezet onderwijs

Kosten
Voor scholen met abonnement € 40,00 per reservering; Voor scholen zonder abonnement € 45,00 per reservering;

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.