< terug naar het overzicht

Practicum Gedragsonderzoek (mavo 1e klas)

Aan de hand van een opdrachtenboekje werken leerlingen in groepjes op de kinderboerderij van De Helderse Vallei. Ze leren de volgende theorie (her)kennen in de praktijk:

  • Gedrag (alles wat mens of dier doet)
  • Handelingen (afzonderlijke gedragingen die met elkaar een doel dienen)
  • Gedragsketen (handelingen die elkaar steeds opnieuw in een vaste volgorde opvolgen)
  • Prikkel (invloed uit de omgeving van organisme)
  • Respons (reactie op de prikkel)
  • Uitwendige prikkels (prikkels van buiten het lichaam, die met zintuigen worden waargenomen)
  • Motivatie (bereidheid tot het verrichten van bepaald gedrag)
  • Aangeleerd gedrag
  • Gedrag bepaald door erfelijke factoren

Thema
Zorg en Welzijn

Kosten
Voor scholen zonder abonnement € 37,50 per reservering;

Geschikt voor
12  jaar en ouder

Max. aantal deelnemers
30

Wijze van begeleiding

Begeleiding door educatief medewerker van De Helderse Vallei 

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.