< terug naar het overzicht

Kluts!

Dit project start met vijf opgezette dieren uit verschillende biotopen van Den Helder. Ze zijn de “kluts” kwijt: ze zijn hun geheugen kwijt en weten niet meer wie en waar ze zijn. Er ontstaat een briefwisseling tussen de dieren en de kinderen met vragen als: “Waar woon ik? Wat eet ik? Wie zijn mijn vrienden?” De klas verbindt zich steeds meer met de dieren, waardoor betrokkenheid als “vanzelf” ontstaat. Uiteindelijk leren de kinderen de biotopen van Den Helder (bos, duin, strand en de stad) op een creatieve manier kennen.

Thema
omgeving

Niveau
groep 5 en 6

Inhoud

Boeken: 
- De kleine strandgids 
- De kleine insectengids 
- De kleine vogelgids 
- De kleine plantengids 
- De kleine bomengids 
- De kleine zoogdierengids 
- Wadgids - veldgids voor de Waddenzee 
- Groen voor je ogen 
- Zoetwaterleven 
- Verhalend ontwerpen -een draaiboek 

Opgezette dieren: 
- Fuut 
- Noordzeekrab 
- Bonte specht 
- Spreeuw 
- Vos 

Map met: 
- Brief aan de leerlingen 
- CD-rom met brieven 
- Zoekkaarten 
- Infomateriaal 
- Plattegrond van Den Helder 
- Plattegrond Anna Paulowna 
- Zoekkaarten 
5 Postbakjes met brieven 
1 Extra postbakje

Uitleentermijn
1 week

Uitleenperiode
Hele jaar

Kosten
Voor scholen zonder abonnement € 25,00 per reservering;

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.