Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg.

Trefwoord:
submit
Geschikt voor:
Type aanbod: zoekfilter resetten
Gastles Afvaljutter BO

De afvaljutter

Vanaf 1 mei 2016 kunnen basisscholen in gemeente Den Helder de ‘afvaljutter’ lenen. Zo kan er op school aandacht besteed worden aan de thema’s ‘afval’ en ‘zwerfafval’. De jutter heeft zijn eigen afvalbak mee waarin het afval gesorteerd kan worden. Gooien de leerlingen er iets in, dan spreekt de jutter hen vrolijk toe.

 

De afvaljutter kan ingezet worden tijdens pauzes of eetmomenten en vormt aanleiding om in de eigen schoolomgeving te onderzoeken hoe schoon het is, maar ook om met de leerlingen in gesprek te gaan over het eigen afval. Gooien zij afval altijd in de prullenbak? En weten de leerlingen eigenlijk wat de gevolgen van zwerfafval kunnen zijn? 

 

Wat kunt u verwachten?

  • De school heeft beschikking over de display ‘afvaljutter’ gedurende een afgesproken periode.

  • De Helderse Vallei heeft voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 speciaal lesmateriaal ontwikkeld, inclusief de mogelijkheid voor een gastles door een educatief medewerker. Voor groep 1 /2 wordt dit op maat gemaakt.

  • Alle materialen inclusief de lesmaterialen en de gastles worden in het hele schooljaar GRATIS aangeboden.


Meer informatie

Gastles Klimaat Dukaten Spel (vmbo/mavo/havo/vwo)

De meeste jongeren kennen het principe van duurzaamheid wel. Ze kunnen ook wel ongeveer uitleggen waarom het belangrijk is. Wat ze niet weten is dat duurzaam leven een kwestie is van keuzes maken, waarbij je beinvloed wordt door de markt.

Met dit klimaatdukatenspel krijgen de leerlingen de opdracht om met een beschikbaar gesteld budget inkopen te doen om te overleven. Hierbij wordt gevraagd om aandacht voor duurzaamheid. De meesten lukt dat aardig. Maar wat gebeurt er wanneer je ook een beperkt budget CO2 mag uitgeven? Welke keuzes maak je dan? En kun je dan nog steeds alles kopen?

Na een aantal spelrondes bespreken we de keuzes van de leerlingen en de mogelijke invloed hiervan op het klimaat en de economie. Zijn het ook keuzes die je werkelijk zou maken? Kortom..hoe makkelijk is het eigenlijk om duurzaam te denken en te zijn?

Kosten: E 7,00 per leerling


Meer informatie

Gastles Op Maat BO

gastles op maat over een thema op de basisschool; in of nabij school


Meer informatie

Gastles Waterkwaliteit (vmbo/mavo)

De leerlingen worden uitgenodigd mee te helpen bij het bepalen van waterkwaliteit van een aantal verschillende watermonsters. Op de kaart van Den Helder op het digibord zoekt de educatief medewerker samen met de leerlingen de locatie van de school. Daarna geeft hij/zij aan uit welk oppervlaktewater de watermonsters komen. Wat verwachten de leerlingen te ontdekken? Zou het water schoon of niet schoon zijn? En waarom?

Tijdens het practicum worden 4 verschillende waarden gemeten van een aantal verschillende watermonsters:

Fosfaat: Fosfaat zit in wasmiddelen en vaatwastabletten. Komt er te veel fosfaat in het water, dan gaan bepaalde planten heel hard groeien, zoals algen en kroos. Er is dan vaak minder zuurstof in het water. Er ontstaat een groene soep, waarbij andere planten niet voldoende licht en ruimte krijgen om te groeien. Waterdiertjes kunnen daar ook last van hebben. Er ontstaat een eenzijdig ecosysteem met een paar overheersende planten/dieren.
Zuurstof: Voldoende zuurstof is belangrijk voor het leven in het water. Ook planten en dieren onder water hebben zuurstof nodig.. Als er te weinig zuurstof in het water is ontstaat vaak vissterfte. Te weinig zuurstof in het water kan betekenen dat het water erg vervuild is, of dat het te warm is. Plantenresten kunnen verrotten, waardoor het erg gaat stinken.
Zout: Water kan zout bevatten. De hoeveelheid zout bepaalt welke soorten er in het water kunnen leven. Er zijn plant- en diersoorten die aangepast zijn op leven in zout water. Sommige plant- en diersoorten kunnen niet tegen zout. In onze polders wordt het water steeds zouter. Dit heeft ook invloed op bijvoorbeeld de agrarische activiteiten en de natuur.
Nitraat (poep/plas): Nitraat is vaak afkomstig van mest dat bijvoorbeeld op de akkers wordt gestrooid. Regenwater druppelt het nitraat door de bodem naar de sloten. Te hoge nitraatconcentratie is schadelijk voor dieren en planten.


Meer informatie

Veldwerk Sleepnetvissen (vmbo/mavo/havo/vwo)

Samen met een educatief medewerker van De Helderse Vallei trekken leerlingen een groot sleepnet over de bodem van de zee. Na een 'trek' van tientallen meters wordt het net op het strand gehaald en kijken we welke vangsten we hebben gedaan. Platvissen, garnalen, zeedruif, mosselen, krabbetjes en zo af en toe een bijzondere vangst zoals een zeester of een zeenaald. 

De activiteit is eventueel aan te vullen met enkele verdiepende opdrachten met thema's zoals ordening, voedselrelaties en afval. 


Meer informatie

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.