Activiteiten en lesmaterialen voor het onderwijs

De Helderse Vallei heeft een uitgebreid educatief aanbod dat kan worden ingezet voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Er zijn leskisten, veldwerkmaterialen en opgezette dieren te leen. In het bezoekerscentrum is een vaste expositie die met of zonder programma bezocht kan worden en er worden veldwerklessen, projectdagen of -weken en schoolreisjes georganiseerd. Er is een haal- en brengservice om producten op locatie te brengen.

Basisscholen kunnen een abonnement afsluiten. Tegen een jaarlijks tarief kunnen dan onbeperkt materialen en leskisten geleend worden. Meer informatie over dit abonnement vindt u hier.

Ons complete aanbod van activiteiten en lesmaterialen voor het basisonderwijs vindt u hieronder:

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.